VDAB is het aanspreekpunt voor alle werkzoekenden

Als werkzoekende 55-plusser komt u, net als andere werkzoekenden, in aanmerking voor de verschillende tewerkstellingsmaatregelen ((opent in nieuw venster)) van VDAB. Dat zijn premies of voordelen die u zelf krijgt, of die uw werkgever krijgt als hij u in dienst neemt.

Als u al lang werkzoekend bent, is het bijvoorbeeld mogelijk dat een werkgever die u aanwerft een beroep doet op de aanwervingsincentive voor langdurig werklozen. En als u een door VDAB erkende opleiding volgt, komt u tijdens uw opleiding of studie misschien in aanmerking voor enkele financiële voordelen ((opent in nieuw venster)).

Oudere werkzoekenden krijgen extra voordelen

Sommige tewerkstellingsmaatregelen van VDAB zijn specifiek gericht op (de aanwerving van) oudere werkzoekenden. Uw werkgever kan bijvoorbeeld een korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die hij moet betalen voor werknemers van 58 en ouder.

Als u als oudere werkzoekende een zaak wilt oprichten, krijgt u mogelijk twee jaar jaar lang een transitiepremie. Die is bedoeld om tijdens de opstartfase van uw bedrijf de overgang naar het zelfstandigenstatuut

En als u als 50-plusser opnieuw aan de slag gaat, hebt u misschien maar recht op een beperkt aantal vakantiedagen, omdat u het jaar daarvoor onvoldoende dagen gewerkt hebt. Dankzij het systeem van de seniorvakantiedagen kunt u in dat geval toch 4 weken betaalde vakantie nemen.

Getuigenissen van 50-plussers die weer aan de slag zijn gegaan

Op zijn website heeft VDAB enkele getuigenissen ((opent in nieuw venster)) verzameld van 50-plussers die met de steun van de VDAB werk gevonden hebben.

Outplacement na ontslag

Als u als 55-plusser ontslagen bent, is het mogelijk dat u outplacementgeleiding moet of mag volgen. Dat houdt in dat een gespecialiseerde dienstverlener u begeleidt bij het zoeken naar werk.