Met deze checklist ontdekt u of u een beroep kunt doen op de verhoging kmo-portefeuille:

Hou rekening met de volgende voorwaarden

 • De middelen van de verhoging kmo-portefeuille worden niet aangewend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 • Als kmo komt u in aanmerking voor steun bij de kmo-portefeuille.
 • Op jaarbasis hebt u het plafond van 10.000 euro als kleine onderneming of 15.000 euro als middelgrote onderneming bereikt en u voldoet aan één of meerdere van onderstaande opties:
  • de verhoging kmo-portefeuille wordt aangewend voor maatregelen of verbeterprojecten in het kader van werkbaar werk, en dat voor een maximum van 5.000 euro per organisatie
  • en/of de verhoging kmo-portefeuille wordt aangewend voor andere maatregelen buiten werkbaar werk, en dat voor een maximum van het equivalent van de acties werkbaar werk die onder de noemer van HR gesteund werden binnen de kmo-portefeuille.
 • De middelen kunnen aangewend worden voor het aankopen van advies of opleiding.
 • De activiteiten die binnen deze oproep mogelijk zijn, worden alleen uitgevoerd door erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille.

De dienstverlening moet voldoen aan de volgende voorwaarden

 • De resultaten van de bevraging of de scan en/of het actieplan en/of het monitoren of opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk staan in een geschreven document. Dat wordt bewaard tot 1 jaar na de afrekening.
 • Een bewijs van de paritaire gedragenheid, omtrent de analyse, het werkbaarheidsplan en de verbeteracties die daaruit voortvloeien, wordt door de onderneming bewaard tot 1 jaar na de afrekening.
 • De onderneming sluit een overeenkomst af met een geregistreerde dienstverlener. De prestaties kunnen pas van start gaan na het lanceren van beide maatregelen.
 • De steun wordt online aangevraagd en na het leveren van de prestaties afgerekend. 

Als  uw onderneming een beroep kan doen op de werkbaarheidscheque en voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u zich hier registreren en de subsidie aanvragen.