Met deze checklist ontdekt u of u een beroep kunt doen op de verhoging kmo-portefeuille:

Hou rekening met de volgende voorwaarden

 • De middelen van de verhoging kmo-portefeuille worden niet aangewend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Als kmo komt u in aanmerking voor steun bij de kmo-portefeuille ((opent in nieuw venster)).
 • Op jaarbasis het plafond van 7.500 EUR bereikt hebben én tevens voldoen aan één of meerdere van onderstaande opties:

  • de verhoging kmo-portefeuille wordt aangewend voor maatregelen of verbeterprojecten in het kader van werkbaar werk, en dat voor een maximum van 5.000 euro per organisatie
  • en/of de verhoging kmo-portefeuille wordt aangewend voor andere maatregelen buiten werkbaar werk, en dat voor een maximum van het equivalent van de acties werkbaar werk die onder de noemer van HR gesteund werden binnen de kmo-portefeuille.
 • De middelen kunnen aangewend worden voor het aankopen van advies of opleiding.
 • De activiteiten die binnen deze oproep mogelijk zijn, worden alleen uitgevoerd door erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille.

De dienstverlening moet voldoen aan de volgende voorwaarden

 • De resultaten van de bevraging of de scan en/of het actieplan en/of het monitoren of opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk staan in een geschreven document. Dat wordt bewaard tot 1 jaar na de afrekening.
 • Een bewijs van de paritaire gedragenheid, omtrent de analyse, het werkbaarheidsplan en de verbeteracties die daaruit voortvloeien, wordt door de onderneming bewaard tot 1 jaar na de afrekening.
 • De onderneming sluit een overeenkomst af met een geregistreerde dienstverlener. De prestaties kunnen pas van start gaan na het lanceren van beide maatregelen. De startdatum is de dag van de subsidieaanvraag. De einddatum is de laatste dag dat er prestaties in het kader van deze aanvraag kunnen verricht zijn. De periode tussen start- en einddatum bedraagt maximaal 6 maanden.

 • De steun wordt online aangevraagd en na het leveren van de prestaties afgerekend. De prestaties kunnen pas geleverd worden vanaf de startdatum van de subsidieaanvraag.

Als uw onderneming een beroep kan doen op de werkbaarheidscheque en voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u zich hier registreren en de subsidie aanvragen.