Vlaamse kmo’s worden geprikkeld om op een laagdrempelige manier rond werkbaar werk aan de slag te gaan. Met het oog daarop wordt het plafond van de kmo-portefeuille tijdelijk verhoogd met een maximum van 5.000 euro in het specifieke jaar dat het plafond bereikt wordt. De onderneming moet aantonen dat het plafond bereikt werd en geeft aan voor welke acties de verhoging benut wordt.

Ook ondernemingen die al eerder op het jaar acties rond werkbaar werk gefinancierd hebben vanuit de kmo-portefeuille ((opent in nieuw venster)) en die na het bereiken van het plafond andere acties willen financieren, komen in aanmerking voor de verhoging.

Met de verhoging KMO-P voert u acties uit in het kader van werkbaar werk.