Met deze checklist ontdekt u of u een beroep kunt doen op de werkbaarheidscheque.

Hou rekening met volgende voorwaarden

  • Uw onderneming heeft minstens 1 werknemer met een arbeidsovereenkomst in dienst.
  • De meting of de scan omvat een werknemersbevraging met een focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals stress, motivatie, leermogelijkheden en een evenwichtige werk-privébalans.
  • De prestaties die binnen deze oproep mogelijk zijn worden enkel uitgevoerd door geregistreerde erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille ((opent in nieuw venster)) of door dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie. Meer info over aanvragen kwaliteitsregistratie bij Werk en Sociale Economie vindt u hier.
  • Uw onderneming neemt het engagement om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, een maatregel of verbeterproject uit te voeren op vlak van werkbaar werk.
  • Er is voldaan aan de de-minimisvoorwaarden.
  • Er is paritaire gedragenheid omtrent de analyse, het werkbaarheidsplan en/of de verbeteracties in kader van de uitbreiding ten gevolge van Corona. Deze paritaire gedragenheid wordt verkregen door een goedkeuring van de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, van het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek hieraan, van de syndicale afvaardiging. In organisaties zonder syndicale vertegenwoordiging moet er overleg geweest zijn met het personeel over de analyse, het werkbaarheidsplan en de verbeteracties.
  • De middelen van de werkbaarheidscheque worden niet aangewend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Scans, actieplannen en acties die dienen om het hoofd te bieden aan de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona - waardoor alle organisaties in 2021 op alle vlakken getroffen worden - vormen een uitzondering op het verbod om de cheque te gebruiken voor wettelijke verplichtingen.
  • Er mag in geen geval dubbelfinanciering gebeuren voor dezelfde prestaties met andere subsidies.
  • Tenslotte moet de organisatie voldoende kredietwaardig zijn om de ingediende aanvraag te dragen.

Als uw onderneming een beroep kan doen op de werkbaarheidscheque en voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u zich registreren en de subsidie aanvragen.