Met deze checklist ontdekt u of u een beroep kunt doen op de werkbaarheidscheque.

Hou rekening met volgende voorwaarden

  • Uw onderneming heeft minstens 1 werknemer met een arbeidsovereenkomst in dienst.
  • De meting of de scan omvat een werknemersbevraging met een focus op verschillende componenten van werkbaar werk,  zoals stress, motivatie, leermogelijkheden en een evenwichtige werk-privébalans.
  • De activiteiten die binnen deze oproep mogelijk zijn, worden alleen uitgevoerd door erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille (opent in nieuw venster). Zodra het kwaliteitsdecreet van het beleidsdomein Werk & Sociale Economie in voege is en een lijst van erkende dienstverleners beschikbaar is, kunt u een beroep doen op dienstverleners die door dit kwaliteitsdecreet erkend zijn.
  • Uw onderneming neemt het engagement om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, een maatregel of verbeterproject uit te voeren op vlak van werkbaar werk.
  • Er is voldaan aan de de-minimisvoorwaarden.
  • Er is paritaire gedragenheid omtrent de analyse, het werkbaarheidsplan en de verbeteracties die hieruit voortvloeien. Deze paritaire gedragenheid wordt verkregen door een goedkeuring van de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, van het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek hieraan, van de syndicale afvaardiging. In organisaties zonder syndicale vertegenwoordiging moet er overleg geweest zijn met het personeel over de analyse, het werkbaarheidsplan en de verbeteracties.
  • De middelen van de werkbaarheidscheque worden niet aangewend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Als uw onderneming een beroep kan doen op de werkbaarheidscheque en voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u zich registreren en de subsidie aanvragen.