Wat kunt u met de werkbaarheidscheque doen?

Met de werkbaarheidscheque kunt u:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting.

Begeleiding kan inhouden:

 • rapporteren over de werkbaarheid
 • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dit plan
 • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk

Als u alleen begeleiding voor het opstellen van een actieplan aankoopt, mag dat uitsluitend op voorwaarde dat er maximaal 6 maanden voor indiening van de factuur een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd is binnen de onderneming.

Er kunnen 3 elementen gefinancierd worden, apart of gecombineerd. Als onderneming moet u zich ook engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. Maar de effectieve uitvoering van verbeteracties kan niet gefinancierd worden met middelen voor de maatregel, tenzij deze zich situeren onder ‘Uitbreiding ten gevolge van Corona’ (zie verderop deze pagina). Voor andere verbeteracties kan men terecht bij maatregelen zoals de oproepen van ESF-Vlaanderen (bv. Drive (opent in nieuw venster)). Daarnaast kan men als KMO ook beroep doen op steun voor opleiding en advies via de KMO-Portefeuille.

Uitbreiding ten gevolge van Corona

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:

 1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Corona-pandemie
 2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
 3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

Het is aanbevolen om deze acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Voorbeelden van situaties waarvoor de uitbreiding van de werkbaarheidscheque gebruikt kan worden

 • Hoe het werk organiseren bij heropstart in tijden van Corona
  • Hoe zorg je ervoor dat het veilig is én dat medewerkers zich veilig voelen?
  • Hoe moet het werk hiervoor georganiseerd worden, zowel op vlak van fysieke uitvoering als op vlak van processen (bv. aantal toelaatbare klanten, signalisatie, werkproces herorganiseren om de nodige afstand tussen medewerkers te garanderen, enz.)?
  • Hoe bereid je de medewerkers hierop voor?
  • Hoe zorg je ervoor dat medewerkers nieuwe richtlijnen effectief toepassen op een manier die voor hen werkbaar is?
 • Waar kunnen medewerkers terecht wanneer ze zich zorgen maken of zich niet goed in hun vel voelen?
 • Hoe ondersteun je medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid ?
 • Er werd in vele situaties thuiswerk mogelijk gemaakt waar dat tot daarvoor nog niet gebeurde. Daarbij kunnen vragen komen over hoe een duurzaam beleid rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken kan opgezet worden.
  • Welke frequentie van thuiswerk laat je toe?
  • Hoe organiseer je de opvolging van het werk?
  • Hoe digitaliseer je de processen?
  • Hoe faciliteer je het samenwerken op afstand?
  • Hoe ondersteun je de leidinggevenden bij het leidinggeven op afstand?
  • Hoe vermijd je isolatie of daling van betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers?
  • Hoe kan je ouders ondersteunen en adviseren bij de huidige combinatie van thuiswerk en de opvang en onderwijs van hun kinderen?
 • Hebben medewerkers andere competenties nodig? Hoe zorg je ervoor dat ze hierover kunnen beschikken?

Aankoop of plaatsing van beschermingsmateriaal kan niet gefinancierd worden met deze maatregel. Advies, begeleiding of opleiding over het gebruik hiervan in de werksituatie kan wel.”

Contact

Departement Werk & Sociale economie
Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen
Maatregelen Werkbaarheidscheque en verhoging KMO-Portefeuille

Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

werkbaarheidscheque@wse.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)