Waarom

Toegankelijkheid is onmisbaar voor velen en tegelijkertijd ook nuttig voor iedereen. Mensen met een handicap zouden de nodige informatie altijd en overal moeten kunnen vinden. De overige bevolking heeft echter ook baat bij toegankelijke websites: ouderen (een groep die met de vergrijzing een steeds grotere groep uitmaakt) zijn niet opgegroeid in het digitale tijdperk, maar worden wel geconfronteerd met een radicaal digitale samenleving én overheid. Ook digitale surfers, mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands, enzovoort ondervinden voordelen van toegankelijke websites. Informatie is dan overzichtelijk en eenduidig. Op een snelle manier de juiste info vinden, die duidelijk en zichtbaar is, is cruciaal.

Tekst en taal

Pagina’s hebben betekenisvolle titels, koppen en labels

Linkteksten zijn betekenisvol binnen hun context

Schrijf toegankelijk

Inhoud is begrijpelijk voor wie kleur, vorm, geluid... niet kan onderscheiden

Afbeeldingen

Afbeeldingen dragen een alt-tag

Complexe afbeeldingen zijn tekstueel beschreven

Icoontjes worden consistent gebruikt

Maak gebruik van een groot contrast tussen voor- en achtergrondkleuren

Tabellen

Tabellen zijn bruikbaar na linearisatie

Complexe tabellen

Beeld, video en geluid

Video en geluid zijn benoemd

Tekstversie is beschikbaar

Voorzie audiobeschrijving van alle visuele informatie

Ondertitels worden vermeld bij media met audio

Beweging kan worden stopgezet