Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tab Rapporteren Tabs (verticaal)

Tab Rapporteren

Om de informatie in de redactieomgeving inhoudelijk of organisatorisch op te delen en om te kunnen rapporteren over hoe vaak de informatie wordt gebruikt in het contactcenter, moeten er een aantal velden ingevuld worden.

Redactioneel domein

Het domein waartoe deze informatie hoort. Een redacteur kan een of meer redactionele domeinen beheren. Bijv. ‘Mobiliteit - Departement MOW’.

Rapporteringsthema

Een inhoudelijk thema waarop je een rapport wilt kunnen trekken. Bijv. ‘Rijopleidingen en rijbewijzen’.

Rapporteringsorganisatie

De entiteit bevoegd voor deze informatie. Dit is altijd een organisatie op het niveau N (agentschap of departement). Op basis van de deze organisatie wordt de factuur opgemaakt voor de contacten bij 1700. Bijv. het ‘Departement Mobiliteit en Openbare Werken’.

Weet je niet welke rapporteringsorganisatie, rapporteringsthema of redactioneel domein je moet kiezen? Raadpleeg je contactpersoon.