Beeld-DNA Webplatform

We willen het imago van de Vlaamse overheid verhogen door:

  • Extern: één duidelijk DNA in ons beeldmateriaal naar buiten brengen zodat duidelijk is wat van ons komt. Op die manier doen we de geloofwaardigheid stijgen.

  • Intern: Wij zijn allemaal Vlaamse overheid: het besef verhogen dat mensen niet alleen voor hun eigen entiteit werken, maar ook voor de hele Vlaamse overheid, door bewust te laten zien wat er allemaal binnen de Vlaamse overheid gebeurt en wat de mensen doen: van ambtenaren ambassadeurs maken voor hun werkgever.

Daarom kiezen we voor volgend beeldmateriaal:

  • De beelden zijn authentiek. We tonen echte mensen en objecten in echte situaties, we tonen Vlaanderen hoe het echt is. Zo verhoog je de authenticiteit en geloofwaardigheid.

  • De beelden zijn herkenbaar en geven een vertrouwde omgeving weer. Ze creëren een ‘hier hoor ik bij’-gevoel. Daarom gebruiken we geen klassieke stockbeelden en sterk gemanipuleerde beelden.

  • We tonen echte medewerkers van de Vlaamse overheid in een gevarieerde omgeving (Jobtrots, collegialiteit, innovatie zijn daarbij codewoorden).

  • Diversiteit: de beelden zijn gevarieerd en hebben steeds aandacht voor een genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming, op vlak van gender, handicap, seksuele diversiteit, …

  • De beelden tonen de positieve kant; de situatie zoals ze zou moeten zijn, niet de situatie zoals ze niet moet zijn (bijvoorbeeld bij beelden over luchtkwaliteit: geen beeld met grijze lucht boven een stad).

  • De beelden moeten commercieel neutraal zijn. Logo's van commerciële bedrijven mogen niet zichtbaar of leesbaar zijn.

  • De beelden moeten politiek neutraal zijn. Geen beelden van politieke partijen en personen die daarmee gelinkt zijn. Tijdens een sperperiode voor verkiezingen zijn er extra regels. We tonen zo min mogelijk elementen die gelinkt zijn met een religie.

Gevoeligheden

  • We hebben als Vlaamse overheid een voorbeeldfunctie. We tonen daarom enkel situaties die reglementair in orde zijn. Bijv. fietsers dragen steeds een helm, een fluo vest, en houden beide handen op het stuur; chauffeurs in de auto dragen telkens een gordel en houden beide handen op het stuur; arbeiders op een bouwwerf dragen steeds een helm.