Er zijn vier manieren om video toegankelijk te maken:

 • Via ondertiteling die alle relevante audio (spraak en geluid) in tekst weergeeft.
 • Via een transcript dat alle essentiële audio en visuele informatie in geschreven vorm bevat.
 • Via audiodescriptie, dat is een extra stem die tussen de dialogen door belangrijke visuele informatie omschrijft.
 • Via Vlaamse Gebarentaal.

Door meerdere manieren te combineren bereik je meer mensen.

Ondertiteling

Doven en slechthorende personen hebben ondertiteling nodig om video te volgen. Maar ook mensen zonder gehoorproblemen maken er dankbaar gebruik van. Bijvoorbeeld:

 • Mensen met een andere moedertaal dan Nederlands.
 • Wanneer je andere personen in je omgeving niet wil storen.
 • Wanneer personages mompelen of dialect spreken.
 • Op een smartphone buiten in een luide omgeving.

Wanneer je video door een externe partij laat maken, neem je ondertiteling best op als vereiste. Vraag specifiek naar closed captions. Dat is een apart spoor dat de gebruiker inschakelt. Open captions is ook toegelaten maar minder gebruiksvriendelijk. Dat is ondertiteling die vast in beeld staat en je niet kan aanpassen.

Zelf ondertitels maken gaat het snelst via YouTube Studio.

Transcript

Een transcript of tekstversie van een video aanbieden is de enige manier waarop je de inhoud toegankelijk maakt voor doofblinden. Het is ook voordelig voor mensen die informatie liever op hun eigen tempo doornemen of mensen die geschreven tekst makkelijker consumeren dan video.

Een transcript bevat evenwaardige informatie. Dus niet alleen de dialogen maar bijvoorbeeld ook wie spreekt en wat er gebeurt in de video. Je kan een transcript direct onder een video plaatsen of linken naar een aparte pagina met enkel het transcript.

Audiodescriptie

Audiodescriptie is een stem die in de stille momenten van een video beschrijft wat er gebeurt zodat je de video kan volgen als je slechtziend of blind bent. Kijk even naar een video met audiodescriptie op VRTNU(opent in nieuw venster) om te begrijpen wat dit inhoudt.

Zelf audiodescriptie aanmaken is niet eenvoudig, je besteedt dit best uit. Of je kan de nood aan audiodescriptie proberen te vermijden door alles wat in beeld komt te benoemen. Als de video begrijpelijk is zonder beeld, is audiodescriptie overbodig.

Gebarentaal

Vlaamse Gebarentaal (VGT) is de moedertaal van de Vlaamse Dovengemeenschap. Het Nederlands is meestal hun tweede taal en daarom moeilijker te begrijpen. Informatie in VGT biedt je aan in video’s waarbij men handen en mimiek gebruikt. Dit besteed je best uit.

WCAG vereisten

 • Video mag geen flitsende inhoud bevatten die epilepsie kan uitlokken.
 • Video moet aangekondigd worden zodat de gebruiker weet waar de video over gaat zonder die te starten.
 • Ondertiteling voor doven en slechthorenden is verplicht.
 • Audiodescriptie voor blinden en slechtzienden is verplicht tenzij alle belangrijke visuele informatie in de video ook wordt uitgesproken.

Aanbevolen maar niet verplicht:

 • Transcript (tekstversie)
 • Gebarentaal