Vermijd passiefconstructies

Passiefconstructies zijn net zo bedreigend voor je tekst als tangconstructies. Ze zijn onduidelijk, moeilijk en dikwijls totaal overbodig. Je gebruikt ze dan ook bijna nooit. Actieve zinnen stoppen actie in je verhaal en maken je tekst frisser.

Schrijf nietSchrijf wel
U wordt binnen 1 dag teruggebeld.Mijn collega belt u binnen de 24 uur.
De details hierover worden in dit hoofdstuk nader uiteengezet.

Dit hoofdstuk vertelt u er alles over.

Of

Meer weten? Lees dan verder.

Schrijf je dan nooit passieve zinnen? Toch wel. De passieve vorm zet de persoon die handelt in de schaduw en dat is handig wanneer je slecht nieuws brengt. Vergelijk:

Ik kan uw laptop niet herstellen.Uw laptop kan helaas niet worden hersteld

De schrijver van de eerste zin kan niet ontkennen dat het probleem bij hem ligt. Hij kan het probleem niet oplossen. Terwijl de schrijver van de tweede zin in het midden laat wie verantwoordelijk is.

Passieve zinnen zijn ook handig om variatie te krijgen in je zinsbouw. Gebruik ze, maar met mate.

Vermijd de naamwoordstijl

In het Nederlands kun je van elk werkwoord een zelfstandig naamwoord maken. Zet er gewoon de of het voor:

  • maken = het maken
  • studeren = het studeren
  • openen = het openen

Die naamwoordstijl hoor je zelden of nooit in spreektaal. Gebruik die ook niet in je teksten.

Schrijft nietSchrijf wel
Het beoordelen van de strategie gebeurt door het afdelingshoofd.Je afdelingshoofd beoordeelt de strategie.