Vermijd twijfeltaal

Best wel, in principe, een beetje, misschien, mogelijk en eigenlijk zijn mooie voorbeelden van twijfeltaal. Wil je met je tekst mensen overtuigen en in beweging zetten? Dan gebruik je die twijfelwoorden niet.

Hulpwerkwoorden zoals kunnen en zullen of gaan zijn andere voorbeelden. Ook die gebruik je zo weinig mogelijk. Meestal is er een alternatief:

Schrijf nietSchrijf wel
Daarmee kunt u sneller werkenDaarmee werkt u sneller
Lisa gaat binnenkort het team versterkenBinnenkort versterkt Lisa het team.

Via de V-test van de VREG kunt u snel en eenvoudig berekenen welke energieleverancier u de meest voordelige prijs biedt voor de levering van uw elektriciteit.

Met de V-test van de VREG berekent u snel en eenvoudig welke energieleverancier u de scherpste prijs biedt voor uw elektriciteit.

Wanneer is kunnen wel nodig?

Je lezer verwacht heldere overheidscommunicatie. Daarom is het belangrijk dat je direct duidelijk maakt voor je lezer wat een verplichting of recht is en wat niet.

Met het woord kunnen is het voor je lezer onmiddellijk duidelijk dat iets een optie is en geen verplichting of een recht. Kunnen zorgt dus voor de nodige nuance in je teksten.

Schrijf nietSchrijf wel

Lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen met een volkstuinproject krijgen een subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen kunnen voor hun volkstuinproject een subsidie aanvragen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen kunnen voor hun volkstuinproject misschien een subsidie krijgen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Conclusie: gebruik kunnen als je het woord nodig hebt om misverstanden te voorkomen.

Schrijf origineel

Clichématig betekent afgezaagd. Een paar clichéwoorden die je zoveel mogelijk vermijdt:

  • oplossing
  • op maat
  • duurzaam
  • dynamisch
  • uitrollen
  • stakeholder
  • transversaal
  • inkantelen

Vooral luie tekstschrijvers gebruiken clichés. Met containerbegrippen zoals de oplossing of dynamisch vul je een hele webpagina zonder een echte boodschap mee te geven. Bijkomend probleem is dat niet iedereen hetzelfde begrijpt onder die clichéwoorden. Schrijf daarom zo concreet mogelijk, dan komen de originele woorden vanzelf.