Gedaan met laden. U bevindt zich op: Titels en tussentitels Schrijven voor webplatform

Titels en tussentitels

Met koppen (titels en tussentitels) kun je de inhoud van je pagina logisch en hiërarchisch opdelen. Redactietitel, publieke titel en tussentitels hebben elk een specifieke functie en spelen een belangrijke rol om een pagina toegankelijk te maken. Ook zijn ze essentieel om je pagina goed te laten scoren in zoekmachines.    

 

Redactietitel

 • Een redactietitel (of CMS-titel) is een titel die aan een item in de redactieomgeving wordt gegeven, maar die niet gepubliceerd wordt. Een redactietitel verschijnt alleen in de redactieomgeving en niet op vlaanderen.be of de voorlichterssite.
 • Je kunt de redactietitel laten beginnen met een prefix (bijvoorbeeld de afkorting van je entiteit), die je helpt om content gemakkelijker terug te vinden of te groeperen.

Tip: Gebruik als laatste deel van de redactietitel toch altijd de publieke titel.
Als je op basis van ‘Premie A’ zoekt als je iets wil koppelen, krijg je lijst van alle items waarin Premie A voorkomt. En mocht je een element van de publieke titel invoeren (als je een item wilt koppelen, dat zoeken gebeurt altijd op redactietitel), dan verschijnt het item dat je zoekt ook altijd.

Publieke titel

De publieke titel van een artikel, topic, journey… verschijnt op vlaanderen.be en/of op de voorlichterssite.

 • Maak de publieke titel kort, duidelijk en volledig.
 • Vermeld altijd de maatregel of dienstverlening in de titel. Zo worden er geen verschillende pagina’s met dezelfde titel aangemaakt. Elke pagina is bovendien een landingspagina, ook topicsubpagina’s.
 • Schrijf de titel niet als een vraag, behalve in het inhoudstype Vraag.
 • Je kunt de publieke titel overschrijven voor de broodkruimel.

Liever niet

Maar wel

Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure van de webplatformpremie

Kan ik dienstencheques omruilen?

Dienstencheques omruilen

Tussentitels en zij-navigatie

Tussentitels

De meeste storyblocks hebben een titelveld. Die titel verschijnt als kop 2 op vlaanderen.be of de voorlichtersite. Kop 2 is de grootste tussentitel.

Die storyblocks hebben ook een inhoudsveld. Daar kun je de tekst eventueel verder onderverdelen met tussentitels (met opmaak vanaf Kop 3).

Heb je nood aan veel kopniveaus? Herbekijk je structuur. Vermoedelijk zijn er oplossingen die veel leesvriendelijker zijn.

Zij-navigatie

Als er van minstens 2 storyblocks het titelveld werd ingevuld, verschijnen deze titels in de zij-navigatie. Daar krijgt de lezer een overzicht van wat er op de pagina staat. Dus bekijk ook het effect van al je tussentitels onder elkaar onder ‘Op deze pagina’ op desktop en mobiel.

Tussentitels die in het inhoudsveld staan, verschijnen niet in de zij-navigatie.

Tips voor een goede (tussen)titel

Inhoud

 • Geef met de titel precies aan wat je kernboodschap is of wat het hoofddoel van een tekst of rubriek is.
 • Hou (tussen)titels zo kort mogelijk en beperk je tot de essentie. Houd er rekening mee dat steeds meer mensen mobiel surfen.
 • Maak ze ook niet te kort, want ze moeten voldoende betekenisvol zijn om de lezer houvast geven.
 • Mijd vage en nietszeggende titels.

Opbouw

 • Is je (tussen)titel te lang? Lidwoorden kun je eventueel weglaten, voorzetsels niet. Zonder voorzetsels wordt het voor veel lezers moeilijker om de betekenis van alle woorden na elkaar te begrijpen.
 • Begin je (tussen)titel indien mogelijk niet met een lidwoord. Zonder lidwoord zijn je titels scanbaarder

 • Zet onderdelen van de titel die bij elkaar horen zo veel mogelijk bij elkaar.

Liever niet

Maar wel

Rapport over de stages

Evaluatie van de bedrijfsstages in de periode 2010-2017

Enquêteresultaten

Resultaten van de enquête over de personeelstevredenheid

Vraagformulier

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer

Samen op weg naar een betere regelgeving voor de kinderbijslag

De nieuwe kinderbijslag

Kortingsbon energiezuinig toestel aanvragenAanvraag van kortingsbon voor energiezuinig toestel
Resultaten enquête personeelstevredenheidResultaten van enquête over personeelstevredenheid

Overzichtelijk en scanbaar

Koppen (titel en tussentitels) maken een pagina overzichtelijk en scanbaar.

Blinden en slechtzienden die een screenreader gebruiken vertrouwen op deze kopniveaus om een beeld van de pagina te vormen. Je kunt daardoor snel naar een onderdeel van de pagina te springen of een koppenlijst oproepen.

Kopniveaus

 • De publieke titel van de pagina krijgt altijd automatisch kopniveau 1.
 • De titel die je invult bij publieke titel van een storyblock krijgt meestal automatisch kopniveau 2.
  De titels van sommige storyblocks (bijv. Openklapbare content) verschijnen kleiner. Kies dan voor een lager kopniveau als je in tekstveld zelf een kop toevoegt.
structured metadata alt
 • Koppen in een storyblock?
  • Selecteer de regel die je als kop wilt doen verschijnen en ken er via Opmaak in de editorbalk kop 3, 4, 5 of 6 aan toe.
  • Pas de kopniveaus consequent toe, te beginnen met Kop3.
   Het niveau onder Kop3 is Kop4, enz.
   Kopniveau 6 is het diepste niveau dat mogelijk is in HTML.
 • Een regel vet zetten om het er als een tussentitel te laten uitzien, mag niet.

Voorbeeld van Kop2 (storyblocktitel)

Voorbeeld van Kop3.

Voorbeeld van Kop4.

WCAG-inbreuken

 • Koppen nabootsen door bijvoorbeeld tekst vetgedrukt te zetten.
 • Onlogische kopniveaus. Een kop die visueel minder prominent is dan de voorgaande moet ook een lager kopniveau hebben.
 • Een kop die de onderliggende inhoud niet beschrijft.

Kopniveaus overslaan is geen inbreuk maar wordt sterk afgeraden.

Handig hulpmiddel

alt structured

Met de browser-extensie “Accessibility Insights for Web”(opent in nieuw venster) kun je controleren of je kopniveaus kloppen. Kies “Ad hoc tools > Headings” om het niveau bij elke kop te tonen.