Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inhoudstype Definitie Inhoudstypes

Inhoudstype Definitie

 Wanneer gebruik je een definitie en hoe werkt dit inhoudstype? Op deze pagina vind je alle informatie

Doel

Met een Definitie kun je in een zin extra uitleg geven bij een bepaalde term. Op Vlaanderen.be herken je de definitie aan een een stippellijntje en ene lichtblauwe (halve) markering, zie het voorbeeld (‘pop-upvenster’) in de volgende zin. De uitleg verschijnt in een . Op de voorlichterssite verschijnt de definitief als een link (zonder e-mailknop erbij, voorlichters kunnen dus geen definitie doormailen).

Door een definitie te gebruiken

 1. wordt de tekst niet verzwaard of onnodig lang of complex
 2. moet de lezer de pagina niet verlaten voor uitleg over begrip of term.

Een definitie

 • is niet bedoeld om basisinformatie te geven, maar geeft uitleg bij een begrip dat of een term die de lezer misschien niet kent.

 • is een generieke term die in meerdere contexten kan voorkomen (bijv. euronorm, bloedverwanten tot de 3de graad, …), ook buiten jouw beleidsdomein.

 • is herbruikbaar; er kan vanuit verschillende items naar gelinkt worden. Een definitie aanmaken en publiceren betekent dus niet dat ze automatisch ergens verschijnt

 • is zo kort mogelijk.

Gebruik een definitie niet in deze gevallen.

 • Om een afkorting te verklaren.

 • Als er al een topic, product of artikel over dat onderwerp in het webplatform bestaat. Leg dan rechtstreeks de link naar de desbetreffende pagina. Tenzij het beter is om toch een definitie te maken en de al bestaande pagina te archiveren.

 • Om basisinformatie weer te geven. De tekst moet ook zonder de definitie leesbaar en begrijpelijk zijn. De inhoud van een definitie verschijnt niet in de zoek. Belangrijke informatie moet dus in de tekst zelf staan.

Verschil met inhoudstype Vraag en Artikel

Aanmaken en bewerken

 • Bekijk hoe je een inhoudstype aanmaakt of bewerkt.
 • De centrale redacteurs volgen op welke definities worden aangemaakt. Indien nodig stimuleren ze het delen van definities waar mogelijk. Ze brengen daarvoor mensen met verschillende redactionele domeinen in contact.
 • Wil je een bestaande definitie (die dus elders al gebruikt wordt) aanpassen? Neem dan (eventueel via centrale redactie) contact op met de redacteurs van het redactionele domein waarin de definitie is aangemaakt.

Opbouw

 • Stap 1
  • De redactietitel van een definitie verschijnt alleen in de redactieomgeving en kan gebruikt worden om de context van de definitie te verduidelijken.
   • Je kunt de redactietitels van definities laten beginnen met een prefix, bijv. VEKA - EPB - … . Dat is makkelijk als je vanuit tekst link naar de definitie wilt leggen (je kunt zoeken op die prefix, en als je op definitieterm zelf zoekt, zie je ook meteen welke je nodig hebt. Het kan immers zijn dat er voor bepaalde term meerdere definities worden gemaakt, bijv.
    • Dierenwelzijn - Pluimvee

    • Landbouw - Pluimvee

   • Eindig de redactietitel altijd met de term zelf (best in het enkelvoud)

  • Publieke titel
   • Idealiter is de publieke titel hetzelfde als de term die gedefinieerd wordt. Bijv.: Pluimvee
   • Begin altijd met hoofdletter, eindig zonder punt.
   • Zet de term in het enkelvoud indien mogelijk.
   • Publieke titel
    • van enkel een korte definitie verschijnt niet vanzelf op Vlaanderen.be of op de VLS (in de meeste gevallen zul je immers een woord of enkele woorden op de pagina selecteren om de link te leggen naar de definitie.
    • verschijnt wel - als je de ‘uitweiding’ gebruikt - onder automatisch icoontje + ‘Definitie’ boven de tekst van de uitweiding. Begin daarom publieke titel nooit met ‘Definitie’, dat komt er sowieso bij te staan.
 • Stap 2

  Dit veld is beperkt tot 250 tekens. Een definitie verschijnt voor de lezer in een pop-up, en is liefst kort en bondig. In het veld ‘Definitie’ is geen opmaak mogelijk.

 • Stap 3

  Definities zijn zo kort mogelijk. Als 250 tekens toch niet volstaan om de term te verklaren, dan kun je het veld ‘uitweiding’ gebruiken om een langere definitie te geven. De ‘uitweiding’ verschijnt voor de lezer apart (los van de korte definitie) in een balk aan de rechterkant van de pagina.

  Let wel: de lezer klikt vanuit de pop-up met de definitie door naar de uitweiding. In de uitweiding is de tekst uit veld definitie niet meer zichtbaar voor de lezer. De ‘uitweiding’ is dus geen aanvulling op de korte definitie. In de ‘uitweiding’ moet ook alles staan.

  Als je ‘uitweiding’ gebruikt, is wel opmaak mogelijk.

 • Stap 4
  • Via de tab Refereren kun je eventueel een (externe) Website koppelen waar de lezer terechtkan voor meer informatie.
  • Als het veld uitweiding is ingevuld, verschijnt de link onderaan de uitweiding. Als alleen het veld definitie is ingevuld, verschijnt de link onderaan de definitie.
 • Stap 5

  Bekijk hoe je de tab Rapporteren invult.

 • Stap 6
 • Stap 7
  • Als je de definitie hebt gepubliceerd, kun je vanuit andere content naar deze definitie linken.
  • Selecteer de term die moet worden gedefinieerd en koppel de definitie via het link-icoontje.
  • Als de term verschillende keren op dezelfde pagina voorkomt, kies je er best voor om alleen de eerste keer een definitie te voorzien of de eerste keer na elke H2-tussentitel.
 • Stap 8

  Vaak beslis je pas om van iets een definitie te maken als er al andere pagina’s zijn gepubliceerd. Check of je de definitie kunt gebruiken op die andere pagina’s. Zodat niet op meerdere pagina’s verschillende soorten uitleg blijven staan. Als de definitie moet worden aangepast, moet dat dan later maar op één plaats gebeuren.

  Zorg er voor dat je basisinformatie niet “verstopt” in definities. Dat is makkelijk voor jou om (op 1 plaats) te beheren en hetzelfde brokje tekst op meerdere plaatsen te hergebruiken, maar je verplicht de lezer om elke definitie open te klikken om basisinformatie te krijgen.

Voorbeelden

Voorbeeld van een korte definitie.

Voorbeeld van een definitie met uitweiding (= langere definitie)

Voorbeeld van de ‘uitweiding’ (= langere definitie).