Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inhoudstype Product Inhoudstypes

Inhoudstype Product

Het inhoudstype Product wordt gebruikt voor informatie over een dienstverlening (interactie met een overheid). De info wordt ingevoerd in een aantal vaste velden (Voorwaarden, Procedure, ...) en aangevuld met metadata. De Producten kunnen op verschillende kanalen gepubliceerd worden (IPDC, Vlaanderen.be, Contactcenter, ...).

De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) biedt een overzicht van de dienstverlening van federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden. De catalogus zelf is publiek beschikbaar:

De producten in de IPDC worden beheerd in de redactieomgeving van Webplatform (inhoudstype Product), met uitzondering van de eigen producten die lokale besturen zelf aanbieden. De structuur van het product is nu volledig afgestemd op IPDC versie 3, maar werkt nog steeds voor IPDC versie 2.

Doel

Een product:

 • bevat informatie over een dienstverlening/premie/belasting waarbij interactie met de overheid is, voorwaarden en een procedure

 • is een inhoudstype dat

  • de productencatalogus (IPDC) voedt en vervolgens ontsloten wordt op gemeentelijke websites, Subsidieregister, Rechtenverkenner en andere applicaties

  • ook gepubliceerd kan worden naar Vlaanderen.be en naar contactcenter (voorlichterssite).

Aanmaken

Nieuwe producten worden altijd gemaakt in samenspraak met de centrale redactie van het webplatform.

Een product bestaat uit de volgende vaste velden:

 • Inleiding (verplicht)

 • Verdere beschrijving (enkel voor IPDC versie 3)

 • Voorwaarden

 • Procedure

 • Bewijsstukken

 • Kost / Financieel voordeel (naargelang het producttype)

 • Uitzonderingen

 • Regelgeving (eventueel links naar de Vlaamse Codex)

Velden die je niet invult, verschijnen ook niet na publicatie.

Je kunt geen storyblocks toevoegen aan een product.

Opbouw

 • Stap 1

  Schrijf de redactietitel en publieke titel

 • Stap 2

  Vul de Hoofding in

  Hou de inleiding zo beknopt mogelijk. Er is altijd de mogelijkheid om een langere inleidende tekst op te splitsen. Het tweede deel kan je in het veld ‘Verdere beschrijving’ opnemen.

  Lees meer over de Hoofding of bekijk de tips voor een goede inleiding.

 • Stap 3

  Vul de vaste tekstvelden in

 • Stap 4

  Vul de tab Type & Metadata in

 • Stap 5

  Vul de contenttabs in

 • Stap 6

  Sla op en publiceer

  Ter info: zodra het product is opgeslagen, krijgt het product een unieke ID. Die product ID wordt door verschillende toepassingen gebruikt als unieke identificatiesleutel.

  Bij selectie van het publicatiekanaal ‘Productencatalogus (IPDC)’ wordt het product gepubliceerd naar beide versies van de IPDC.

Met wie overleg je de keuze voor een product?

Breng met je contactpersoon de mogelijke producten in kaart en verifieer of de betrokken producten nog niet in de productencatalogus zijn opgenomen. Maak dan duidelijke afspraken over de aanmaak en het beheer van de producten van uw entiteit.

Indien nodig worden producten gemaakt door de centrale redactie van het webplatform, op basis van de input van een entiteit.

Stopgezette producten

Zodra een dienstverlening wordt stopgezet, is het belangrijk om het product bij te werken en tijdig te archiveren.

 • Als de dienstverlening beperkt is in tijd, dan geef je al bij het aanmaken van het product een einddatum (‘tot en met’) mee (bij de metadata en/of in de tekst).
 • Is de einddatum verstreken?
  • Vermeld dan in de titel en in de inleiding dat de dienstverlening is stopgezet of dat het niet langer mogelijk is om nieuwe aanvragen in te dienen.
  • Pas ook de tekst aan en schrap wat niet meer relevant is (bv. aanvraagprocedure).
  • Voorzie een link naar relevante info voor de doelgroep van het product (bv. artikel met meer uitleg over de stopzetting, alternatieve producten voor de doelgroep, ...).
 • Na verloop van tijd (bv. wanneer alle aanvraagdossiers zijn afgehandeld) kan je het product archiveren.

Hou bij de beslissing om te archiveren rekening met de nood aan informatie bij de doelgroep (bv. lening aanvragen is niet langer mogelijk, maar de lening zelf heeft nog een lange looptijd).

Belangrijk: een gearchiveerd product blijft niet alleen vindbaar in het archief van de redactieomgeving, het is ook zichtbaar in het archief van de productencatalogus (de product ID blijft beschikbaar voor eventuele gekoppelde toepassingen). Het product is echter niet vindbaar via de zoekmodule van de IPDC.