Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inhoudstype Website Inhoudstypes

Inhoudstype Website

Wanneer gebruik je het inhoudstype Website en hoe bouw je dit inhoudstype op? Op deze pagina vind je alle informatie.

Doel

Wil je een link leggen naar een externe website of specifieke externe webpagina? Om dat te kunnen doen, moet er eerst een ‘Website’ (met die URL) aangemaakt zijn.

 • Een URL of link wordt dus nooit rechtstreeks in een tekstveld geplakt.
 • Elke URL/website wordt 1 keer in de redactieomgeving aangemaakt en kan op meerdere pagina’s (her)gebruikt worden.
 • Als er aan die ‘Website’ iets verandert (bijv. de URL), dan moet je dat maar 1 keer aanpassen, nl. in die Website, en hoef je dus niet alle pagina’s te openen waarin de link voorkomt.

Hoe een Website aanmaken?

Je kunt op meerdere manieren een Website aanmaken.

 • Klik rechtsboven op ‘Inhoud toevoegen’ (blauwe knop) of klik daar de dropdown open.
  Als je het niet ziet, klik dan op tabblad Dashboard, Inhoud of Verkenner.
 • Je kunt ook een nieuwe Website toevoegen als je in een ander item bezig bent. Zie Gebruik.

Tab Inhoud

Externe link

Voer altijd eerst de Externe link in. Mocht er al een Website met die URL aangemaakt zijn, dan krijg je meteen een melding.

 • De basisregel is: kies de URL van de pagina/informatie die de lezer nodig heeft. Het is niet de bedoeling dat de lezer op een website of webpagina terechtkomt waar die dan zelf moet navigeren of doorklikken om de verwachte informatie te vinden.
  • Meestal zul je de URL nodig hebben van een specifieke webpagina.
   Bijv. ‘https://www.hoofdluizen.be/luizenshampoos’ of ‘https://www.hoofdluizen.be/luizenshampoos/shampoosvoorkinderen’.
   Gebruik de ‘diepere URL’ als dat de pagina is waar de info staat die de lezer nodig heeft.
  • Het kan natuurlijk ook dat je wilt linken naar een
   • homepage (bijv. ‘https://www.hoofdluizen.be’)
    Kies indien mogelijk meteen ook al de URL met de juiste taalkeuze of zonder het welkomstscherm mocht dat er zijn.
   • specifieke plaats op een webpagina (‘jumplink’). Gebruik de URL van jumplink (te herkennen aan # in de url) alleen als je moet linken naar heel lange pagina’s waar de info niet meteen te zien of te vinden is als men bovenaan op de pagina terecht zou komen.
 • Kopieer en plak de volledige URL. Zo vermijd je tikfouten.
  • Kopieer en plak de URL van de doelpagina uit de browser. Zo ben je zeker dat die juist en volledig is.
  • Pas op met knippen en plakken van URL’s uit mails, webpagina’s, documenten of bestanden; soms neem je onbewust ongewenste code mee.
 • Slash op het einde van de URL hoeft niet.
 • Als je de URL zelf intikt, begin dan altijd met https://... of http://... (zoals in URL van die website).
 • Soms werken URL’s mét en zonder www. Voeg je verschillende URL’s toe van dezelfde website? Zorg er dan voor dat de URL’s op dezelfde manier worden opgebouwd, dus niet de en keer ‘https://www.voorbeeld.be/voorwaarden’ en andere keer ‘https://voorbeeld.be/aanvragen’.
 • Wil je rechtstreeks naar een document (doc, pdf, xls, ...) linken op een externe website? En gaat het over een document waar regelmatig een nieuwe versie van verschijnt? Ga eerst na of het niet beter is de URL te kiezen van de pagina waar men het document kan downloaden. Voorwaarde is wel dat het daar snel en gemakkelijk te vinden is. Zo verkleint de kans dat de lezer een verouderd document downloadt.

Taal

Redactietitel

Als je meerdere Websites aanmaakt (verschillende URL’s) van dezelfde externe website, is het handig om de Redactietitel systematisch en consequent toe te kennen.
Bijv.

 • ‘FOD Economie - [titel zoals die op de externe webpagina staat]’
  ‘VMM - Sociaal tarief voor water’.
  ‘VMM - Waterfactuur - Kortingen’
  ‘VMM - Waterfactuur - Standaardtarief’.
  Als je dan op een pagina de juiste Website wilt koppelen (zie Gebruik hieronder), kun je die oproepen door het begin of een deel van de redactietitel in te tikken. Mocht je in het voorbeeld hierboven enkel ‘Standaardtarief’ als Redactietitel kiezen, is er verwarring mogelijk met bijv. Website met zelfde Redactietitel maar die over ander standaardtarief gaat
 • Nooit: Website ….
 • Nooit beginnen met omschrijving van je eigen redactioneel domein of waar het gebruikt wordt in jouw structuur. Het moet info bevatten over de externe webpagina zelf.

Publieke titel voor ‘URL = specifieke pagina op externe website’?

 • Bouw de publieke titel als volgt op:
  [titel van de doelpagina] + ([naam van organisatie of website]).
  Als de Website op een pagina gekoppeld wordt via bijv. tab Refereren of storyblock Verwijzingen, zal de publieke titel die je hier invoert, automatisch onderaan de pagina als linktekst verschijnen.
  Bijv.:
  • Kortingen op de waterfactuur (Vlaamse Milieumaatschappij)
  • Voorwaarden voor de X-premie (Departement Omgeving)
  • Fijn stof (Gezondleven.be)
  • Fijn stof (Vlaams Instituut Gezond Leven)
 • Waarom (zoveel mogelijk) titel van doelpagina gebruiken? De lezer moet op basis van die publieke titel zien waar die naartoe zal leiden vóór die daar op klikt.
  Laat de publieke titel (indien mogelijk) dus zoveel mogelijk overeenkomen met de titel die op de doelpagina staat. Zodat de lezer voelt en ziet dat die op de bedoelde pagina terechtkomt. Als het verschil te groot is tussen de publieke titel die je hier geeft en de titel die te zien is na het doorklikken, lijkt er onterecht dat er iets fout zit.
  Als de titel van de doelpagina niet duidelijk is (bijv. ‘Aanvragen’), vul of pas je Publieke titel dan aan zodat het wel duidelijk is (bijv. ‘X-premie aanvragen’).
 • Waarom naam van website (of organisatie) tussen haakjes toevoegen?
  • Samen met het icoontje van het uitgaand pijltje, maakt dit duidelijk dat men Vlaanderen.be verlaat én dat de externe webpagina in een nieuwe tab zal openen.
  • Als de pagina waarop de Meer Info-link naar de Website zal komen te staan, dezelfde of een gelijkaardige titel heeft als je Publieke titel, dan maakt de info tussen haakjes het verschil duidelijk (lezer gaat naar specifieke andere webpagina voor info over zelfde onderwerp).
 • Als je naar de website linkt vanuit een storyblock, bepaal je de linktekst in de storyblock zelf (en wordt de publieke titel dus niet in die link gebruikt).

Publieke titel voor ‘URL = homepage van externe website’?

 • Heb je bij ‘externe link’ de URL van de homepage ingevoerd én is de URL zelf bedoeld om te communiceren (bijv. campagne) of maakt de URL meteen alles duidelijk (bijv. bekende organisatie)? Dan kun je het laatste stuk van de URL als publieke titel gebruiken.
  Als het voor een zeer breed publiek is, kun je www erbij laten staan, om het zeer duidelijk te maken dat het een website is.
  Bijv.
  • www.laatjevaccineren.be of Laatjevaccineren.be
  • Mooimakers.be
  • Cat-ID.be
  • Rodekruis.be
 • Geef dus geen publieke titel in als: ‘Website van het Rode Kruis’ of ‘http.s://www.rodekruis.be/nl’)

Tab Contactcenter

Instructies

 • Als je hier geen instructies intikt, dan zien de voorlichters (als ze over de linktekst hoveren) de url die ze kunnen voorlezen of doormailen.
  Standaard licht de voorlichter immers niet voor uit externe webpagina’s.
 • Als je hier instructies intikt, dan verschijnen die voor de voorlichter als die over de link hovert.
  Bijv.
  ‘Je mag voorlichten uit deze pagina’
  ‘Je mag deze tool zelf gebruiken’...

‘Enkel voor intern gebruik’
Vink dit aan als je niet wil dat er op VLS automatisch een ‘e-mailknop’ verschijnt waarmee een voorlichter de link naar de burger kan mailen.
In het voorbeeld hiernaast zie je dat er geen e-mailknop verschijnt op de VLS bij de onderste link. Dat komt dus omdat ‘enkel voor intern gebruik’ werd aangevinkt in de hier gebruikte Website.

Tab Publiceren

 • Afbeelding. Hier niets invoeren.
 • Publicatiekanalen
  • Standaard staan alle publicatiekanalen aangevinkt.
  • Geen kanaal afvinken omdat bijv. de pagina waarop de Website momenteel gebruikt wordt of zal worden, niet naar een bepaald kanaal is gepubliceerd. Want als in toekomst de pagina wel naar dat kanaal gepubliceerd wordt of als een andere redacteur diezelfde Website op een andere pagina koppelt, dan is het handig dat de Website op alle kanalen staat gepubliceerd.
  • Wanneer wel publicatiekanaal afvinken? Vink enkel publicatiekanalen af als de Website expliciet niet zichtbaar mag zijn op een bepaald kanaal.
   Bijv. een Website die enkel door voorlichters mag gebruikt worden (en niet aanklikbaar mag zijn op Vlaanderen.be), of omgekeerd.

Tab Rapporteren

 • Hier moet(en) enkel Redactionele domein(en) toegekend worden.
  Geef de Website hetzelfde redactioneel domein als het redactioneel domein van het item waarin je de Website gaat gebruiken. De Websites moeten immers beheerd worden door de beheerders van de pagina’s waarop die gebruikt worden.
 • Aan een Website kun je geen rapporteringsdomein koppelen.
  • Websites verschijnen dus niet in Exports of Contactcenterrapporten op basis van Rapporteringsorganisatie of -thema.
  • Websites verschijnen dus alleen in Exports als er gefilterd is op redactioneel domein of op inhoudstype Website.

Tab Samenvatting

In tab Samenvatting kun je optioneel dingen invoeren die zullen verschijnen als je Website koppelt in bijvoorbeeld inhoudstype Verwijzingen. Je kunt een:

 • titel invoeren, die dan zal verschijnen in plaats van de publieke titel.
  (Is de Publieke titel niet goed genoeg? Dan is het beter om de publieke titel van de Website zelf te aan te passen)
 • tekst invoeren (een ‘introductietekst’ die dan zal verschijnen onder de titel van de Website, bijvoorbeeld om de inhoud van de Website te omschrijven)
 • afbeelding toevoegen (die dan zal verschijnen als je de Website koppelt, bijv. in inhoudstype Verwijzingen).

Opslaan

 • Als je een Website opslaat, wordt die meteen gepubliceerd (dus niet eerst als kladversie). Op zich is dat geen probleem aangezien de Website pas zichtbaar zal zijn wanneer het aan andere gepubliceerde content gekoppeld wordt.
 • Eigenlijk is er geen reden om eerst een ‘kladversie’ van een Website aan te maken, maar je kunt de status altijd wijzigen, bijv. als je een Website aanmaakt voor een url die nog niet actief is.

Gebruik

Website gebruiken voor een link in een storyblock

 • Er verschijnt een pop-up ‘Link toevoegen
 • Tik (een deel van) de Redactietitel of (een deel van de) URL in Inhoud refereren.
  Er verschijnt een dropdownmenu met items (gegroepeerd per inhoudstype) waarin wat je intikte voorkomt.
 • Selecteer in die dropdown uit de sectie ‘Inhoud - Website’ de juiste toegevoegde/bestaande Website.
  • Staat de Website die je aangemaakt hebt niet in de lijst? Of in de dropdown staat ‘Geen resultaten’?
   • Scrol indien nodig
   • Of verfijn wat je invoerde bij Inhoud refereren.
   • Of klik ergens eerst buiten het invoerveld om de lijst te doen verdwijnen; je kunt de aangemaakte Website opzoeken via de knop Zoeken.
    • Er verschijnt dan een venster waarin je kunt zoeken.
    • Vink de juiste Website aan.
    • Klik onderaan op ‘Gebruik selectie’.
 • Als de Website nog niet is aangemaakt, klik op ‘Website toevoegen’.

Website doen verschijnen onderaan de pagina als ‘Meer info’/’Websites:’

Gebruik deze optie als de link/Website betrekking heeft op de volledige bovenstaande inhoud van de pagina.

 • Ga naar Tab Refereren.
 • Ga naar veld ‘Websites’ onderaan.
 • Tik in Inhoud refereren (een deel van) Redactietitel of (een deel van de URL) van de Website in
 • Selecteer de Website die je nodig hebt.
 • Wil je nog een al aangemaakte Website toevoegen, klik dan op ‘Item toevoegen’
 • Als de Website nog niet is aangemaakt, klik dan op ‘Website toevoegen’

De Website die je via Tab Refereren koppelt, verschijnt automatisch:

 • op Vlaanderen.be onderaan op de pagina onder kopje (H2) ‘Meer info’
 • op VLS onderaan op de pagina onder kopje: ‘Websites’.