Gebruik spreektaal

Schrijf in teksten geen woorden die je ook niet in een gesprek zou gebruiken. Je kunt de typische schrijftaalwoorden het best overboord gooien.

Hieronder vind je een aantal woorden die je meestal alleen in teksten terugvindt. Je kunt ze beter vervangen door woorden die je wel in gesprekken gebruikt.

Schrijf nietSchrijf wel
aanvankelijkeerst
dienen temoeten
dochmaar
teneindeom
trachtenproberen

Op de website van Team Taaladvies vind je een uitgebreide lijst met formele woorden(opent in nieuw venster).

Vermijd vaktaal

Mensen die een onderwerp door en door kennen gebruiken vaktaal. Het voordeel van dat jargon? Het is bijzonder duidelijk voor wie het beheerst. Bovendien laat het specialisten toe om onderling kort en bondig te communiceren.

Jammer genoeg heeft het gebruik van vaktaal een groot nadeel: wie de vaktaal niet beheerst, kan je boodschap niet ontcijferen. Of moet te veel inspanningen leveren en haakt af. In beide gevallen komt je boodschap in het gedrang.

Leg jargon daarom uit als je het gebruikt in een tekst voor een gemengd publiek. Of nog beter: gebruik gewone woorden die iedereen begrijpt.