Wissel middellange en korte zinnen af

Wissel middellange en korte zinnen af. Zo klinkt je tekst natuurlijker.

Staan er veel komma’s in je tekst? Dat is een signaal dat je zinnen te lang zijn en dat er te veel informatie in staat. Kijk of je die zinnen niet kunt splitsen.

Schrijf bij voorkeur geen zin die langer is dan 24 woorden.

Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort

Je krijgt een tangconstructie als woorden die bij elkaar horen, van elkaar gescheiden worden door andere woorden. De twee grijpers van de tang mogen niet te ver uit elkaar staan, anders raakt je lezer de draad kwijt.

De remedie? Lange zinnen met een tangconstructie splits je in twee of meer zinnen. Woorden die bij elkaar horen, zet je bij elkaar. Een voorbeeld van Team Taaladvies(opent in nieuw venster) maakt dat principe duidelijk:

  • Schrijf niet: U mag voor de berekening van uw premie alleen de facturen die minder dan één jaar oud zijn en die door een geregistreerde aannemer zijn uitgeschreven, meetellen.
  • Schrijf wel: Tel voor de berekening van uw premie alleen facturen mee die minder dan één jaar oud zijn en door een geregistreerde aannemer zijn uitgeschreven.

Wissel ook af in zinsbouw en zinstype

  • Je hebt de klassieke zinsopbouw: onderwerp + werkwoord + de rest van de zin. Zet ook eens een ander zinsdeel dan het onderwerp vooraan. Zo krijg je inversie en staat het werkwoord voor het onderwerp.
  • Schrijf niet alleen mededelende zinnen, maar stel ook eens een vraag. Of geef een aanbeveling in de gebiedende wijs. Bijvoorbeeld: Lees hardop wat je hebt geschreven. Raak je buiten adem? Dan…