Doel

Met het storyblock teasers kun je verwijzen naar andere pagina's in het webplatform. In tegenstelling tot gewone linkteksten zijn teasers visueel opvallender en bevatten ze meer informatie over de pagina waar je naar linkt.

Teasers worden vaak gebruikt voor overzichten.

Opbouw

 • Stap 1
 • Stap 2

  Klik op 'teasers item toevoegen'.

 • Stap 3

  Ga naar gerefereerde inhoud en selecteer de redactietitel van de content waarnaar je wilt refereren in het storyblock teasers. Let wel, op Vlaanderen.be zal de publieke titel van de gerefereerde inhoud verschijnen.

 • Stap 4

  Je kunt de publieke titel van de gerefereerde inhoud overschrijven in het veld 'titel'. Je overschrijft hier enkel de teasertitel, niet de publieke titel van de gerefereerde inhoud zelf.

  Tips voor goede titels
  • Kort de teaser-item-titel in als:
   • de volledige publieke titel al voorkomt in andere onderdelen van storyblock teasers
   • de volledige publieke titel door de context rond de teaser niet nodig is.
  • Hoe inkorten?
   • Laat lidwoord weg als het kan, voorzetsels niet weglaten.
   • Enkelvoud indien mogelijk.
 • Stap 5

   Eigenschappen gebruik je voor pagina’s binnen Vlaanderen.be. Voor teasers binnen hubs kun je gebruik maken van het vrij tekstveld of afbeeldingen.

   Vul altijd een van de twee opties in. Anders neemt je teaser de inleiding over van de pagina waar je naar refereert en wordt de tekst afgebroken na 150 tekens.

   • Stap 1

    Voeg 2 eigenschappen toe

    Eigenschappen geven meer informatie over de gerefereerde inhoud.

    Tips voor goede teaser-eigenschappen

    • Zo kort mogelijk. Geen volledige zinnen.
    • Begin met een hoofdletter
    • Geen leesteken achteraan
    • Je kunt kiezen voor
     • wat voor soort info je kunt verwachten bijv. ‘Online aanmelden’ of ‘Stappenplan’
     • of voor hoofdonderdelen van de gerefereerde inhoud
      (géén details, geen dingetjes die niet te vinden zijn in de gerefereerde inhoud).
    • Niet te abstract, bijv. ‘Verschillende doelgroepen’ of ‘Soorten facturen’.
     Beter: ‘Voor eigenaar of huurder’ en ‘Tussentijdse factuur en eindafrekening’.
     Geef de voorkeur aan woorden die vaak gebruikt worden (bijv. ‘Chip’ bij hond/kat en niet ‘registratie’).
    • Niet te concreet, bijv. ‘Maximaal 2.314 euro’ of datum of ‘Aanmelden in 4 stappen’. Als deze info uit de gerefereerde inhoud verandert zul je die info ook moeten aanpassen in de eigenschappen. Het is daarom beter om andere eigenschappen te gebruiken.
   • Stap 2

    Vrije tekst

    Je kunt ook voor een wervende teaserzin kiezen.

    Let op: na 150 karakters wordt je zin afgebroken.

  • Stap 6

   Je hebt 2 opties:

   • Een afbeelding
   • Een icoon
  • Stap 7

   Klik onderaan op 'teasers item toevoegen' en herhaal de vorige stappen.

   Tips voor goede storyblock teasers
   • De titels en eigenschappen van de verschillende teasers moeten op elkaar afgestemd zijn en samen een scanbaar geheel zijn dat duidelijk maakt waarover het gaat.
    Niet goed: als titel storyblock + teaser-itemtitel + eigenschappen (ongeveer) dezelfde info geven.
    Wel goed: als ze samen een goed idee geven waarover het gaat en wat men kan verwachten als men op de teasers doorklikt.
   • Als er meerdere Teaser-items zijn, dan moeten die ook op elkaar afgestemd zijn (analoge opbouw): op die manier ziet men snel de verschillen.

  Voorbeelden

  Teasers met vrije tekst, zonder afbeelding.

  Teasers met eigenschappen en iconen.