Ik zag mezelf niet in een particulier bedrijf werken. Daarom richtte ik mijn blik op de Vlaamse overheid. En daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.
UC

Uschi Cop

Departement Cultuur, Jeugd en Media (Brussel)

Na haar doctoraat in de Experimentele Psychologie ging Uschi Cop voluit voor een job met maatschappelijke relevantie.

Elke dag iets anders

Uschi's dagindeling verschilt van dag tot dag. "Mijn job is heel gevarieerd. Ik volg het jeugd- en kinderrechtenbeleid op en ben coördinator voor het onderzoek op de afdeling Jeugd. Daarnaast werk ik mee aan het traject Jeugdwerk in de Stad over de maatschappelijke uitdagingen waarmee steden geconfronteerd worden. We zetten ook stevig in op kinderrechten. Mijn takenpakket is dus echt heel ruim. Ik doe elke dag iets anders."

De Vlaamse overheid is een sympathieke werkgever. "Werken voor de Vlaamse overheid biedt veel voordelen: aangename werkuren, een goed loon, veel vakantiedagen,... Het is ook algemeen geweten dat de Vlaamse overheid een stabiele werkgever is. De werkvoorwaarden zijn dus meer dan in orde", aldus Uschi.

Meer goesting

Uschi krijgt veel vrijheid in haar job. "Met de toestemming van mijn teamverantwoordelijke en afdelingshoofd mag ik veel zaken zelf vormgeven. Daar ga ik zo ver in als ik wil. Ik mag zelf bepalen of ik naar een event, congres of workshop ga als ik dankzij de kennis die ik daar verwerf, beter word in mijn job. Dat maakt ook dat ik mijn job met nog meer goesting doe."

Uschi ervaart dagelijks de maatschappelijke meerwaarde van haar job. "Het Vlaamse jeugdbeleid is gewoon enorm belangrijk. We kijken erop toe dat de Vlaamse overheid de noden van kinderen en jongeren in de specifieke beleidsdomeinen integreert. Enerzijds zorgen we ervoor dat die doelgroep beschermd wordt door het kinderrechtenverdrag, anderzijds houden we in het oog dat dat verdrag niet geschonden wordt. Het maatschappelijke nut van dat thema is heel duidelijk. Daarnaast is Jeugdwerk onze rechtstreekse bevoegdheid. Het is onze taak om iedereen een passend vrijetijdsaanbod aan te bieden."

Het maatschappelijke nut van het thema 'Vlaams jeugdbeleid' in mijn job is heel duidelijk.
Portret van 2 ambtenaren achter bureau.
© Joris Bulckens

Maatschappelijke problemen in de ogen kijken

Hoewel Uschi nog niet lang voor de Vlaamse overheid werkt, heeft ze al veel initiatieven begeleid waarop ze erg fier is. "Vorig jaar hebben we een kindvriendelijke vertaling van het jeugdbeleidsplan gemaakt. We probeerden de soms onbegrijpelijke taal vatbaar te maken voor jongeren, met animatie- en interviewfilmpjes van de jongeren zelf. Daarmee hebben we een grote stap gezet om die doelgroep dichter bij de maatschappij en de Vlaamse overheid te betrekken. Ik ben dan ook heel blij met het resultaat. Ook op het traject Jeugdwerk in de Stad ben ik heel trots. Met z'n vieren hebben we al veel moois bereikt. De jeugddiensten en schepenen die op onze events intekenen, vinden vaak een nieuwe drive vinden om maatschappelijke problemen in de ogen te kijken. We leren hen dat een goed lokaal jeugdbeleid al veel oplossingen kan bieden. Mensen zoiets bijbrengen geeft me een fantastisch gevoel."

Meer weten over het Vlaamse jeugdbeleid? www.vlaanderen.be/jeugdbeleid ((opent in nieuw venster))

Meer weten over Jeugdwerk in de Stad? www.jeugdwerkindestad.be ((opent in nieuw venster))