Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen bij de Vlaamse overheid, met oog voor het potentieel van alle medewerkers en met respect voor hun eigenheid..

De Vlaamse Diversiteitsambtenaar en de dienst Diversiteitsbeleid (vroeger Emancipatiezaken) maken werk van een gelijkekansen- en diversiteitsplan voor de Vlaamse overheid. Zij hebben aandacht voor de volgende vijf kansengroepen:

  • vrouwen en mannen
  • personen met een migratieachtergrond
  • personen met een handicap of chronische ziekte
  • kortgeschoolden
  • ervaren werknemers.

Personen met een migratieachtergrond of personen met een handicap of chronische ziekte zijn op dit moment nog ondervertegenwoordigd. Daarom wordt er een actief beleid gevoerd om mogelijke drempels weg te werken en meer mensen uit deze groepen aan te trekken.

In bijna alle beleidsdomeinen en alle entiteiten van de Vlaamse overheid is een diversiteitsambtenaar actief. Die coördineert de acties rond gelijke kansen en diversiteit op de lokale werkvloer en is het aanspreekpunt voor medewerkers met vragen daarover.

Meer informatie vind je op de website van de dienst Diversiteitsbeleid.

Zij kozen al voor een job bij de Vlaamse overheid

Topvrouwen voor topjobs

De Vlaamse overheid streeft naar 40 procent vrouwen, zowel in middenkaderfuncties als in topfuncties, tegen 2019. Om ook vrouwen aan te moedigen om te solliciteren voor een topfunctie, lanceerde de Vlaamse overheid een reeks getuigenissen van vrouwen die bij de Vlaamse overheid al een leidinggevende functie bekleden. Vanuit hun ervaring willen zij een inspirerend voorbeeld zijn voor andere vrouwen.

Lees de verhalen.

Solliciteer voor een topfunctie.

Veelgestelde vragen