Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ik ben hier heel tevreden en heb al enorm veel bijgeleerd

Ik ben hier heel tevreden en heb al enorm veel bijgeleerd

Portret van beleidscoördinator zittend op bureau.
Mensen zijn nieuwsgierig naar mijn functie, maar staan er niet bij stil dat het een job bij de Vlaamse overheid is.
EDR

Eleni De Roeck

Gevangenis Oudenaarde (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving)

Na een stage bij de gevangenis van Oudenaarde, solliciteerde Eleni (26) er meteen voor de functie als beleidscoördinator hulp- en dienstverlening. Die lag immers in lijn met haar diploma én ze had er net een leuke stage achter de rug. Vier jaar later oefent ze haar functie nog altijd met evenveel enthousiasme uit. "Ik ben hier heel tevreden. Mijn leidinggevenden geven mij de kans om me ten volle te ontplooien. Ik heb hier al enorm veel bijgeleerd."

Elke dag is anders

Eleni’s takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een hulp- en dienstverleningsbeleid in de gevangenis. "Zo organiseren we bijvoorbeeld in samenwerking met partners zoals VDAB, het Centrum Algemeen Welzijnswerk,… activiteiten en begeleiding voor de gedetineerden. Momenteel zetten we de eerste stappen om een buddywerking te organiseren: een systeem waarbij vrijwilligers zich kunnen inzetten om gedetineerden die bijna vrij komen praktisch te ondersteunen en hen te helpen re-integreren in de samenleving. Dingen zoals een woning zoeken, een trein nemen, elektronisch bankieren, ... Dat lijken vanzelfsprekende zaken, maar veel gedetineerden hebben daar echt opnieuw hulp bij nodig."

Eleni is trots op haar gevarieerde job als beleidscoördinator. "Elke dag verdiep ik me in andere thema’s en domeinen. De ene dag heb ik onderhandelingsgesprekken met een nieuwe partner die een sociaal-cultureel project wil organiseren, de volgende dag bespreek ik met de directie hoe we voor een veilige werkcontext voor de medewerkers kunnen zorgen."

Elke dag verdiep ik me in andere thema's en domeinen.
portret van ambtenaar, zittend op bureau.

Eleni

Een dankbare job

Eleni haalt veel voldoening uit haar job. "Onlangs organiseerden we een gespreksavond voor zowel gedetineerden als externen waarbij iemand kwam vertellen over zijn reizen rond de wereld en de gevangenissen die hij wereldwijd bezocht. Daarnaast stelde hij een boek voor over verzoening en verbinding. De deelnemers kregen nadien de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Dat leverde telkens zeer waardevolle gesprekken op, waardoor de aanwezige buitenstaanders een beter beeld kregen van de gevangenis en gedetineerden die er verblijven."

Volgens Eleni is contact met de buitenwereld enorm belangrijk voor de gedetineerden. "Een gewoon gesprek kunnen hebben bijvoorbeeld doet veel. Maar voor sommigen is dat contact ook moeilijk. Eén van de gedetineerden stond er bijvoorbeeld eerst wat weigerachtig tegenover. Maar achteraf stuurde hij me een brief om me te bedanken voor de gespreksavond. Zulke dingen weten me wel te raken."

Positieve reacties maar vaak onwetendheid

De omgeving van Eleni reageert positief en nieuwsgierig op haar job in de gevangenis. "Ze vragen zich wel eens af wat mijn job hier inhoudt en staan er niet bij stil dat ook dit een job bij de Vlaamse overheid is. Ik ben hier alvast heel tevreden."

Meer weten over welzijnswerk en hulpverlening? www.welzijnensamenleving.be(opent in nieuw venster)