Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werfreserves bij de Vlaamse overheid

Werfreserves bij de Vlaamse overheid

Voor veel gezochte functies legt de Vlaamse overheid soms proactief een organisatiebrede werfreserve aan.

Het selectieproces bij werfreserves

Je doorloopt bij een werfreserve een modulaire selectieprocedure. De werfreserve wordt net zoals andere vacatures aangekondigd via een vacaturebericht met bijhorend selectiereglement in het vacatureoverzicht. Je stelt je kandidaat op dezelfde manier als bij de andere vacatures. Nadien screent de selectieverantwoordelijke alle ontvangen sollicitaties en wordt de eerste module doorlopen. Doorloop je deze module met succes dan worden in een tweede module de competenties getest die relevant zijn voor deze functie. Indien je weerhouden wordt na deze competentiescreening, word je opgenomen in de werfreserve.

Is er vervolgens een concrete vacature bij één van de entiteiten van de Vlaamse overheid, dan kunnen kandidaten uit de werfreserve voor die functie opgeroepen worden voor een eindgesprek waarbij specifieke competenties getest worden.