De materie rond gezinnen evolueert zo snel, dat ik ongelofelijk veel uitdaging heb. Bij Kind & Gezin kan ik volop strategisch denken, en dat boeit me.
KV

Katrien Verhegge

Kind & Gezin

Vrouwen zijn anno 2018 nog steeds schaars in leidinggevende posities. Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin, bewijst dat een vrouw in een topfunctie een meerwaarde is. “Bij Kind en Gezin krijgen vrouwen kansen om te groeien.”

Vrouwelijke omgeving

Het gebrek aan vrouwen in leidinggevende functies, vindt Katrien problematisch voor organisaties. “Een bedrijf snakt naar een mix aan mannelijk en vrouwelijk denken. Mannelijk denken staat voor mij eerder voor het rationele en controlerende, terwijl het vrouwelijk denken de focus legt op de groep en luisteren naar elkaar. Je hebt beide even hard nodig. Die twee verschillende stijlen van leidinggeven hangen niet per se vast aan een geslacht, maar in de praktijk kloppen de clichés vaak wel.”

“Een bedrijf snakt naar een mix aan mannelijk en vrouwelijk denken”
Portret van vrouw die poseert op trap.
© Marco Mertens

Katrien heeft altijd in een overwegend vrouwelijke omgeving gewerkt. “Kind en Gezin stimuleert vrouwen om te groeien. Veel chefs zijn wanhopig op zoek naar meer vrouwen voor hun middenkader, maar ik zou graag meer mannen over de vloer krijgen. Persoonlijk heb ik nooit minder kansen gekregen dan mannelijke collega’s. Ik heb me altijd laten opmerken door voor mijn ambities uit te komen. Ik ben trouwens een grote voorstander van streefcijfers voor een evenwichtige werkvloer, al is dat niet evident. Vijftien jaar geleden was het niet vanzelfsprekend om een vrouw aan te nemen voor een topfunctie. Nu staat het maatschappelijk debat open, maar zoiets vraagt tijd”, legt Katrien uit.

Carrière en/of gezin?

Katrien wil het gebrek aan vrouwen in topfuncties echter niet enkel bij het verleden leggen. “Veel vrouwen uiten duidelijk hun ambitie. Alleen zijn zijzelf of hun omgeving soms bang dat hun gezin zou lijden onder een promotie, terwijl ze huishoudelijke taken ook kunnen delen met hun partner”, beweert Katrien.


Op de vraag of ze advies heeft voor vrouwen die carrière willen maken, antwoordt Katrien duidelijk. “Het zijn niet zozeer de vrouwen, maar de mannen en bedrijfsleiders die advies kunnen gebruiken. Bij deze een warme oproep om kansen te geven aan vrouwen én vooral ruimte aan mannen om bij te dragen aan het gezinsleven. Laat mannen ook eens thuis blijven bij een ziek kind en plan geen vergaderingen na 17u. Zo hebben vrouwen meer ademruimte om voor hun carrière te gaan”, besluit Katrien. “Al gaan we hier wel de goede richting uit. Bij de Vlaamse overheid hebben de meeste medewerkers flexibele uren en kunnen ze af en toe van thuis werken. Die kleine stappen kunnen al veel betekenen.”