Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ook dit is werken bij de Vlaamse overheid

Ook dit is werken bij de Vlaamse overheid

Bij werken bij de Vlaamse overheid denk je misschien vooral aan beleidsmedewerkers of dossierbehandelaars die elke dag naar Brussel trekken. Dat klopt niet helemaal. De Vlaamse overheid biedt een breder waaier aan bijzondere jobs op diverse locaties in Vlaanderen: boswachter, operator in het verkeerscentrum, spijbelambtenaar of rattenvanger, om er maar enkele te noemen. Vier medewerkers getuigen over hun unieke job.

Lies Luyckx

Gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen

Hoe ziet jouw dag eruit?

Op dagen dat ik op kantoor werk, begint mijn dag met een fietstocht naar het station. Goed voor mijn conditie, goed voor het milieu en de fietsvergoeding is een mooie bonus. Daarna neem ik de trein naar Gent-Sint-Pieters. Het VAC Gent, mijn standplaats, bevindt zich net naast het station. Ik begin de dag met het beantwoorden van e-mails. De rest van de voormiddag behandel ik dossiers van de Vlaamse lijst. Dit zijn bijvoorbeeld rioleringswerken, het optrekken van gsm-masten of werken aan hoogspanningsleidingen. Boeiend om uit te zoeken hoe deze maatschappelijk relevante werken een vergunning kunnen krijgen. In de voormiddag is er ook tijd voor overleg met externen. In de namiddag zijn er verschillende meetings.

Mijn job kenmerkt zich door een hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit.

Lies Luyckx

Gebiedsmedewerker omgevingsvergunningen

Wat zijn de troeven van je job?

Mijn job kenmerkt zich door een hoge mate van zelfstandigheid en flexibiliteit. Op maandag wordt doorgegeven welke nieuwe dossiers ik moet behandelen of welke gebeurtenissen (nieuwe projectinhoud, nieuwe adviezen …) er zijn in de lopende dossiers. Ik plan mijn werk helemaal zelf in functie van de deadlines. Ook het plaats- en tijdsonafhankelijk werken is voor mij – ik heb twee kleine kindjes – een grote troef. Twee dagen per week werk ik op kantoor; drie dagen van thuis.

Terence Giblen

motorist bij VLOOT, Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust

Wat is de job?

Terence heeft iets met schepen. "Ik zorg ervoor dat alle technische installaties aan boord operationeel blijven en de schepen dus blijven varen", legt hij helder uit. Hiermee staat hij (samen met zijn collega's van de technische dienst en de ingenieurs) in voor het technisch onderhoud van de vaartuigen van de Vlaamse overheidsrederij VLOOT in Antwerpen. Dat gaat van boeienlegger (die boeien legt op de Schelde), hydrografische schepen (om kaarten te maken), veerboten tot patrouillevaartuigen voor douane en politie.

Terence, die 4,5 jaar aan de slag is bij de Vlaamse overheid na zijn studies maritiem onderwijs, heeft zijn job niet ver moeten zoeken. "Mijn vader deed iets gelijkaardigs", vertelt hij. "Bovendien werk ik graag met mijn handen en ben ik gefascineerd door het concept van zo’n schip. Het weegt tonnen, maar kan tegelijk ook probleemloos blijven drijven."

Een job met schepen is voor mij sowieso al uniek. Maar het voordeel van deze job is dat je je werk kan combineren met een regelmatig gezinsleven. Dat is niet evident in deze sector.
Portret van loodsmedewerker op schip.
© Bart De Waele

Wat maakt je job uniek?

"Een job met schepen is voor mij sowieso al uniek. Maar het voordeel van deze job is dat je je werk kan combineren met een regelmatig gezinsleven. Dat is niet evident in deze sector. Ik heb een korte tijd in offshore gewerkt en daar ben je zes weken aan één stuk weg op het water, en daarna zes weken thuis. In mijn huidige job is dat één dag en één nacht van 12 uur en vervolgens drie dagen thuis. Voor mij ideaal."

An Creemers

projectleider gebiedsgerichte werking, Agentschap Natuur en Bos

Wat is de job?

An heeft iets met de natuur. De kern van haar job bestaat enerzijds uit het beschermen en behouden van de natuur, en anderzijds uit natuurbeleving met kinderen als belangrijke doelgroep. "Samenwerken staat hierbij centraal. Ik werk onder meer met gemeentes, provincies, natuur- en jeugdbewegingen, maar ook met de de ondernemers actief in het gebied", vertelt An, die vanuit de Vlaamse overheid al die initiatieven coördineert. Ze doet deze job al sinds 2012 en richt zich vooral op initiatieven in het Limburgse. "Het gaat om concrete projecten. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van speelbossen, het uitrollen van schatzoektochten of opzetten van uitkijktorens. Allemaal in de natuur."

Belangrijk is de heel concrete link met de natuur en de mensen waar de projecten ook echt gebeuren. Zo trek ik in mijn job ook zelf regelmatig de natuur in.
Portret van vrouw voor kinderspeeltuin.
© Bart De Waele

Wat maakt je job uniek?

"Mijn job heeft zeker een technische component. Er komen zaken als subsidieaanvragen, wetgeving en rapportages bij kijken", vertelt An. "Maar belangrijk is de heel concrete link met de natuur en de mensen waar de projecten ook echt gebeuren. Zo trek ik in mijn job ook zelf regelmatig de natuur in."

Bart Deckers

Project-ingenieur bij het waterbouwkundig laboratorium (Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

Wat is de job?

Bart heeft iets met modelbouw. "Het waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de effecten van de stroming van water", zo legt hij uit. Die effecten kunnen divers zijn, zoals verzanding of aangetaste dijken. Maar de manier waarop Bart dit alles onderzoekt, is erg bijzonder. "Zelf werk ik in de technische dienst die proefopstellingen maakt, op vraag van collega onderzoekers of voor ingenieursbureaus. Om te kunnen onderzoeken hoe we bijvoorbeeld een sluis zo snel mogelijk kunnen laten vullen of leeg lopen, bouwen we ze na op schaal", vertelt hij. "Ik maak eerst het ontwerp op de pc, en daarna met collega's ook in het echt. Het gaat al snel om opstellingen van enkele tientallen meters. Modelbouw dus, maar wel op wetenschappelijk niveau", vertelt hij. "Onze modellen zijn representatief voor wat er bijvoorbeeld in rivieren en met dijken gebeurt."

Soms zie ik in Vlaanderen bijvoorbeeld een sluis waar ik ooit een model voor heb gemaakt. Ook zulke zaken zorgen ervoor dat dit voor mij een droomjob is.
Portret van man.
© Bart De Waele

Wat maakt je job uniek?

"Je kan mijn job nergens op school leren. Maar een brede technische achtergrond en interesse helpt zeker", vertelt hij. Bovendien vindt Bart zijn job ook erg maatschappelijk relevant. "Soms zie ik in Vlaanderen bijvoorbeeld een sluis waar ik ooit een model voor heb gemaakt. Ook zulke zaken zorgen ervoor dat dit voor mij een droomjob is."

Tekst: Mark Magazine

Foto: Bart De Waele

Sarah Brasseur

Asset manager vastgoed, Het Facilitair Bedrijf

Wat is de job?

Als Asset Manager Vastgoed kan je de strategie bepalen van de verschillende gebouwen die vandaag in portefeuille zitten bij de Vlaamse overheid of die ontwikkeld moeten worden.
Aan de hand van behoeften, bevragingen, bezettingsmetingen en andere tools kan je toekomstgericht inschattingen maken hoe de organisaties van de Vlaamse overheid en hun noden op vlak van gebouwen zullen evolueren en dan op maat gemaakte oplossingen aanbieden. Je denkt met en voor je klant mee om tot het beste resultaat te komen.
Er is zeer veel afwisseling. Er zijn veel verschillende soorten vastgoed, soorten verbeteringen die je kan aanbrengen, efficiënter werken, efficiënter samenwerken. Bij ons kan je je ideeën ontwikkelen en ook uitwerken.

Een kantoortoren van nul opbouwen, samen met de projectleiders van bouwprojecten, de technische specialisten, de architecten, de contractbeheerders. Heel divers, er komt veel bij kijken.

Sarah Brasseur

Asset manager Vastgoed

Wat maakt de job uniek?

Het is een uitdagende job met zeer veel variatie. Je kan meewerken aan het uitwerken en ontwikkelen van bijvoorbeeld het kantoorgebouw van de toekomst. Elke dag kom je in contact met diverse klanten, collega’s, externen, … en in deze contacten vertegenwoordig je de organisatie. We kijken samen wat de noden zijn, nu en binnen enkele jaren. En dan start het echte werk. Al de verschillende informatiebronnen vergelijken en samen zetten. Een kantoortoren van nul opbouwen, samen met de projectleiders van bouwprojecten, de technische specialisten, de architecten, de contractbeheerders. Je kijkt samen wat je kan optimaliseren en hoe je naar het ultieme state-of-the-art gebouw kan evolueren met respect voor de natuur, de omgeving, de mens… En uiteraard moeten er budgettaire verbeteringen mogelijk zijn. Je koppelt terug, doet bijsturingen. Heel divers, er komt veel bij kijken.

Anne-Sofie De Loore

Expert valorisatiedossiers, Het Facilitair Bedrijf


Wat is de job?

Als Expert valorisatiedossiers bereid je de vastgoeddossiers van de Vlaamse overheid voor en streef je naar een optimale valorisatie. Je waakt erover dat de toepasselijke procedures worden nageleefd en dat er een marktconforme prijs wordt betaald. Via bevraging van de klant en/of eigen onderzoek verzamel je de vereiste attesten en andere nuttige informatie. Je informeert de klant over de keuzes die hij kan of moet maken inclusief de bijhorende (juridische, financiële,…) consequenties. Je bezorgt aan de klant en/of de bevoegde instantie een voorstel van beslissing dat juridisch correct en maatschappelijk verantwoord is. Je initieert de uitvoering van de gekozen beslissing en volgt het dossier verder op tot aan de ondertekening van de authentieke akte.

Het is een boeiende job met veel afwisseling in de dossiers. Je krijgt te maken met verschillende types vastgoed en ook het transactietype (verkoop, ruil, erfpacht, opstal,…) kan variëren.

Anne-Sofie De Loore

Expert Valorisatiedossiers

Wat maakt de job uniek?

Het is een boeiende job met veel afwisseling in de dossiers. Je krijgt te maken met verschillende types vastgoed (kleinere grondoverschotten na onteigening, woningen, kantoorgebouwen, loodsen, projectgronden,…) en ook het transactietype (verkoop, ruil, erfpacht, opstal,…) kan variëren. Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers en koppelt hierover terug bij de klant. Je signaleert niet alleen (juridische) problemen, maar je formuleert ook voorstellen van oplossing en suggesties ter verbetering. Je helpt mee aan de realisatie van projecten die het eigen vakgebied overschrijden en je breidt hiermee je kennis uit met betrekking tot materies die sterk aanleunen bij vastgoed(transacties) zoals begroting, overheidsopdrachten,… .

Je helpt mee aan het voeren van een uniform valorisatiebeleid en waakt erover dat er in gelijkaardige vastgoeddossiers geen tegenstrijdige beslissingen worden genomen.

Zin in een nieuwe uitdaging?

Ontdek onze unieke jobs op www.werkenvoorvlaanderen.be/vacatures(opent in nieuw venster).