Karine Moykens

Secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hoe zou je je leiderschapsstijl omschrijven?

"Leidinggeven is een combinatie van strategie en people management. Essentieel is dat je een visie, een missie hebt. Je moet weten waar je met je organisatie naartoe wil. Even essentieel is dat je bepaalt welke waarden nodig zijn om een cultuur te creëren waarbinnen je je doelstellingen kan realiseren en je mensen weet te inspireren om samen dat traject aan te gaan. De tijd dat je als leidinggevende enkel sturend werkt, is voorbij. Je kan niet zonder de buy-in van je medewerkers. Willen wij ons motto 'zorgzaam samenleven' daadwerkelijk realiseren, dan moeten we er met z'n allen ook samen voor gaan."

Je leiderschapsstijl wordt niet door je gender maar je persoonlijkheid bepaald.
Karine Moykens
© Bart De Waele

Welke leiderschapsfiguur inspireert je?

"Het zal je misschien verwonderen maar heel wat bijbelverhalen bevatten interessante wijsheden voor managers. Denk maar aan de figuur van Mozes. Hij inspireerde en motiveerde z'n mensen om het gevaarlijke en moeilijke traject aan te gaan dat hen uit de slavernij zou bevrijden. Dat hij hen zover kreeg om door de zee naar het beloofde land te trekken, heeft veel te maken met feit dat hij een integer verhaal had. Mensen voelden dat hij niet vanuit eigen maar wel vanuit algemeen belang handelde en geloofden hem."

Welke stereotiepe beelden rond vrouwen en leiderschap zou je de wereld uit willen helpen?

"Men denkt nog te vaak dat vrouwelijk leiderschap thuishoort in de zachte sector en mannelijk leiderschap eerder in sectoren zoals de bouw of ICT. Niets in minder waar en binnen de Vlaamse overheid bewijzen we dat. Je leiderschapsstijl wordt niet door je gender maar je persoonlijkheid bepaald. Zelf ben ik een grote voorstander van een gezonde mix van mannelijk en vrouwelijk leiderschap. We hebben de interactie tussen beide nodig. Alleen zo kan je je eigen visie toetsen en aanscherpen en samen tot verhelderende inzichten komen die je organisatie echt vooruithelpen."

Welk advies zou je willen meegeven aan vrouwen die het voelen kriebelen om leiding te geven?

"Twijfel niet aan jezelf. Probeer het! En lukt het niet, dan hoeft dat geen ramp te zijn. De ervaring die je als leidinggevende opdoet, kan je later nog altijd in een expertenfunctie toepassen. Doe gewoon je ding. En bovenal, probeer je zeker niet als een man te gedragen, wat dat ook moge betekenen. Blijf jezelf! Volg de strategische lijn die je uitgezet hebt. De resultaten die je met je team en entiteit neerzet, zullen ervoor zorgen dat je naar waarde geschat wordt."

Claire Tillekaerts

Gedelegeerd Bestuurder Flanders Investment & Trade

Hoe zou je je leiderschapsstijl omschrijven?

"Ik ben een grote voorstander van inclusief leiderschap. Dit is een leiderschapsstijl waarbij je midden tussen de mensen staat zodat ze zich geroepen voelen om mee na te denken hoe ze de organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen. Anno 2017 betekent leidinggeven niet langer je medewerkers allerlei zaken opdragen maar veel meer hun input en engagement vragen om samen tot sterke resultaten te komen. Wat ik vooral verwacht is dat we vanuit een gedeelde missie en visie samen de kernwaarden van FIT (integriteit, klantgerichtheid, kwaliteit en efficiëntie) uitdragen en vormgeven."

Een orkest dirigeren of een organisatie leiden is niet zo heel erg verschillend.
Claire Tillekaerts
© Bart De Waele

Welke leiderschapsfiguur inspireert je?

"Van mijn partner, Dirk Brossé, heb ik geleerd dat een orkest dirigeren of een organisatie leiden eigenlijk niet zo heel erg verschillend is. Het is een kwestie van coördineren maar ook van je muzikanten of medewerkers de ruimte geven om hun muzikaal talent of expertise zo maximaal mogelijk tot hun recht te laten komen en zo een mooi harmonieus geheel te vormen. Ja, sturen is als leidinggevende heel belangrijk maar je mensen voldoende ruimte geven zodat ze de beste versie van zichzelf kunnen worden, is dat evenzeer."

Welke stereotiepe beelden rond vrouwen en leiderschap zou je de wereld uit willen helpen?

"Hoewel de algemene mindset over vrouwen in leidinggevende functies de voorbije jaren erop vooruitgegaan is, stel ik vast dat er in de praktijk nog steeds veel te weinig vrouwen aan het hoofd van organisaties staan. Ik denk dat we in de opvoeding – zowel thuis als op school – nog een hele weg af te leggen hebben. Je kan niet vroeg genoeg aan jonge kinderen meegeven dat vrouwen en mannen elkaars gelijken zijn. De boodschap die zou moeten doordringen is dat het niet je gender maar je capaciteiten zijn die je loopbaan bepalen."

Welk advies zou je willen meegeven aan vrouwen die het voelen kriebelen om leiding te geven?

"Heb de guts om voluit voor je ambities te gaan. Doet er zich een opportuniteit voor, spring dan op de trein. Laat je vooral niet leiden door je angsten om te falen. Het is geen schande om te falen, wel om niet te proberen opnieuw op te staan en er weer voor te gaan."

De Vlaamse overheid streeft naar 40 procent vrouwen, zowel in middenkaderfuncties als in topfuncties, tegen 2019. Benieuwd naar nog meer verhalen van vrouwen die bij de Vlaamse overheid al een leidinggevende functie bekleden? Je vindt nog meer getuigenissen op overheid.vlaanderen.be/topvrouwen-voor-topjobs ((opent in nieuw venster)).

Solliciteer voor een topfunctie ((opent in nieuw venster)).