De functie in het kort

In 2018 werd de afdeling Inkoop als nieuwe centrale dienst binnen VDAB opgericht om de inkoopprocessen verder te optimaliseren en om een efficiënte, gecentraliseerde aanpak uit te bouwen.

Nu deze afdeling op volle toeren draait, willen we de verdere professionalisering garanderen door de aanstelling van 3 gedreven coördinatoren.

Team Kennisbeheer en team Operationele Inkoop worden binnenkort al versterkt met elk een coördinator, maar voor het team Tactische Inkoop zijn wij nog op zoek naar een coördinator om deze taak met veel enthousiasme en volle goesting op te nemen!  Samen met de andere 2 coördinatoren en het afdelingshoofd van Inkoop zal je het beleidsteam van Inkoop vormen.

Heb jij zin om mee te bouwen aan dit verhaal? Bekijk dan zeker het selectiereglement in de bijlage voor meer info omtrent de context en het takenpakket!

Wie zoeken we?

Formele deelnemingsvoorwaarden:

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  • Je bent minimum in het bezit van een Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de Wet Overheidsopdrachten
  • Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring

Ook kandidaten die niet voldoen aan bovenstaande vereisten komen in aanmerking om deel te nemen! Bekijk het selectiereglement in de bijlage voor meer info over de procedures via horizontale mobiliteit of EVC.

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen:

Je bent:

  • een verbindingsfiguur; je bouwt in nauwe samenwerking met alle afdelingen aan de verankering van het nieuwe inkoopbeleid
  • een sterke coach; je ondersteunt je team in de uitwerking en implementatie van de vooropgestelde doelen van het verandertraject
  • een strateeg; je verzekert een organisatiebrede aanpak in een domein dat bottom-up gegroeid is
  • een onderhandelaar; je waakt mee over de balans tussen klanttevredenheid en kostenefficiëntie

Wat bieden we?

● Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
● Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
● Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
● Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis
● Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
● Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de Directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111.
Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
● Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Daarnaast kan relevante beroepservaring uit de private sector of als zelfstandige erkend worden door de lijnmanager (op basis van de functievereisten) en tot maximaal 20 jaar verloond worden.
● Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
● Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
● Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Keizerslaan 11, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tessa Meersschaert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: