De functie in het kort

Heb je zin om de VDAB-dienstverlening naar werkzoekenden, werknemers en werkgevers mee vorm te geven? Wil je onze clusterteams ondersteunen zodat ze kwalitatieve dienstverlening kunnen leveren? Wil je onze beleidsmakers adviseren? Kortom, ben je op zoek naar een gevarieerde job?
Stel je dan zeker kandidaat voor deze boeiende expertenfunctie!

Als expert neem je, afhankelijk van je competenties en talenten, verschillende rollen op die bijdragen tot de realisatie van het volledige proces. In deze functie ligt de focus op het aspect ‘Ontwikkeling’.

 • Samen met de andere teamleden werk je vernieuwing uit —ingegeven door het beleid of door de werkvloer— en houd je de bestaande producten en processen up-to-date.  
 • Je werkt nauw samen met collega-experten die samen met jou de verantwoordelijk dragen voor het volledige proces. 
 • Je bent een goede netwerker en werkt nauw samen met diverse afdelingen, zoals de afdeling Strategie, het Vlaamse en provinciale  clustermanagement, IT, de provinciale teamleiders en bemiddelaars, Servicelijn,…
 • Je stelt in alle ontwikkelingen en vernieuwingen onze interne en externe  klant centraal.
 • Je werkt monitoring en rapportering uit om de kwantitatieve en kwalitatieve voortgang van de dienstverlening te kunnen opvolgen. Je stelt verbeteracties voor indien nodig. 

Je rapporteert aan de expert-coördinator van het betrokken netwerk.

Binnen het team ‘Ontwikkeling Bemiddeling en Loopbaandienstverlening’ situeren zich 4 inhoudelijke netwerken:

 • “Intake en prioritering werkzoekenden en loopbaandienstverlening”,
 • “Bemiddelingsprocessen”,
 • “Werkgeversservice” en
 • “Transversale klantengroepen”.

Je komt terecht binnen het netwerk “Bemiddelingsprocessen”, dat zich vooral richt op de begeleiding van werkzoekenden in zijn brede vorm, gaande van inschatting tot en met transmissie.

Bij de dienst ben jij het gezicht van alles wat met Oriënteren en Solliciteren te maken heeft. In grote lijnen komt het neer op:

 1. Jij bent de inhoudelijke expert van beide domeinen. Jij bent voor heel wat andere diensten (Spoor 21, I&T, Innovatielabo, Centrale Clustermanagement, Strategische Dienst,…) de aanspreekpersoon persoon die zal betrokken worden in verschillende projecten in deze domeinen. Vaak ben jij de coördinator of de projectleider van kleine of grotere veranderingen die je in het bemiddelingsproces moet introduceren, zoals de creatie van webpagina’s rond beroepenfilms of aanpassingen aan onze digitale tool Oriënt.
 2. Solliciteren en Oriënteren is “jouw” proces: met de collega-experten en de coördinator hou je dit actueel en doe je de afstemming met het beleid en de visie van VDAB.
 3. Als Expert binnen “ODVL” maak je deel uit van de fora die het aanbod van Solliciteren en Oriënteren bij VDAB beheren en actualiseren. Jij bepaalt mee aan welke criteria dit aanbod moet voldoen. Jij wordt ook betrokken bij het evalueren van de partners die dit aanbod in opdracht van VDAB uitvoeren.
 4. Je bent de sleutelpersoon voor de kennisborging van het VDAB-personeel.
 5. Je geeft mee vorm aan het transitieproces van de e-coaching en de AMC-coaching en je werkt mee aan een betere verankering van Solliciteren en Oriënteren. Je houdt beide thema’s mee op de kaart.

Meer info vind je in het selectiereglement in de bijlage.

Wie zoeken we?

Formele deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je ofwel aan de voorwaarden voor bevordering ofwel aan de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau (zie bijlage 4 van het VPS - art VI 39)

 • Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de eigen entiteit in de graad van Deskundige (niveau B1) OF je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de eigen entiteit én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van Deskundige (niveau B1)
 • Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot arbeidsbemiddeling of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad
 • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature de eigen entiteit. 

[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).

Technische competenties

 • Je hebt voeling met de politieke en maatschappelijke realiteit van de arbeidsmarkt;
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en kan complexe materie structureren en vertalen naar begrijpbare taal.

Pluspunten / bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je onderschrijft en verdedigt de visie en het beleid van VDAB.
 • Je stelt je flexibel op wat betreft verplaatsingen naar de verschillende provincies en/of Brussel voor ondersteuning van de goede werking.
 • Je werkt voltijds of minstens aan 80% (noodzakelijk omwille van de hoge workload).

Wat bieden we?

● Je wordt bevorderd in de graad van hoofddeskundige (rang B2) met de bijbehorende salarisschaal B211.
● Je eerste 9 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36).
● De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Gasthuisstraat 31, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tessa Meersschaert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: