De functie in het kort

Als expert Ontwikkeling help je om de VDAB-aanpak van competentieversterking op onze werkvloer binnen te brengen. Je zorgt er mee voor dat de producten rond competentieversterking afgestemd raken op de noden van werkzoekenden, partners en werkgevers en werkt hiervoor in co-creatie gespecialiseerde producten en processen uit.

Je komt terecht in een gedreven team waarin  je helpt de producten rond competentieversterking kwalitatief te ondersteunen en toekomstgericht vorm te geven. 
Je focus ligt hierbij op het product digitale infopakketten. Met het digitaal infopakket wil VDAB de informatie over beroepen en opleidingen in een digitale en interactieve vorm aanbieden. Doelstelling is om mensen een realistischer beeld te geven op de omstandigheden en voor- en nadelen van een bepaalde job en/of opleiding. Hiermee wil VDAB mensen aanmoedigen hun loopbaan in handen te nemen en helpen om de weg te vinden naar om- en bijscholing.

Om dit te realiseren breng je de informatiebehoeften van werkzoekenden en burgers in kaart in de verschillende fases van hun klantenreis en bepaal je op basis hiervan welke onderwerpen in het digitaal infopakket aan bod zullen komen. Je werkt hierbij nauw samen met collega’s en je bent hun SPOC voor de “digitale infopakketten”. Daarnaast bouw je ook een basiskennis uit van alle processen en producten rond ‘Competentieversterking’ en werk je actief mee aan de kwaliteit/de ondersteuning bij de toepassing in de verschillende beroepenclusters.

Meer info vind je in het selectiereglement in de bijlage.

Wie zoeken we?

Formele deelnemingsvoorwaarden

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

  • Je bent minimum in het bezit van een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A1 binnen de Vlaamse overheid [1].

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

  • Je onderschrijft en verdedigt de visie en het beleid van VDAB.
  • Je stelt je flexibel op wat betreft occasionele verplaatsingen naar de verschillende provincies voor de ondersteuning van de goede werking.
  • Voeling met de politieke en maatschappelijke realiteit van de arbeidsmarkt is een must.
  • Je hebt kennis van/affiniteit met de inhoudelijke materie en je bent bereid je deze op korte termijn eigen te maken.
  • Je hebt kennis van/ervaring met projectmatig werken.
  • Je hebt kennis van/ervaring met het uittekenen van customer journeys en/of processen.
  • Je werkt bij voorkeur voltijds (en minstens aan 80%).

Meer informatie vind je in het selectiereglement in de bijlage. Neem deze informatie grondig door en contacteer de HR-consulent bij vragen hieromtrent.

Wat bieden we?

● Je krijgt een contract van bepaalde duur voor 2 jaar met optie tot verlenging.
Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
● Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
● Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
● Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
● Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de Directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111.
Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
● Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Daarnaast kan relevante beroepservaring uit de private sector of als zelfstandige erkend worden door de lijnmanager (op basis van de functievereisten) en tot maximaal 7 jaar verloond worden.
● Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
● Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
● Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tessa Meersschaert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces.
Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!
Met de salarissimulator kan je jouw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Volg werken voor Vlaanderen op: