De functie in het kort

DE VACATURE IN HET KORT

Help je graag mee bij het zoeken naar de juiste persoon op de juiste plaats binnen onze  organisatie? 
Draag je VDAB én onze medewerkers een warm hart toe?  
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?  
Dan ben jíj misschien de persoon die we zoeken!

FUNCTIECONTEXT

Jouw takenpakket:
Werving en selectie is je belangrijkste opdracht. Je bent eindverantwoordelijke voor zowel onze interne als  externe selecties. Het gaat over functies in de provincie Limburg.
Je ondersteunt leidinggevenden in de opmaak van een wervende vacature, screent de  binnengekomen kandidaturen samen met de teamleider en/ of manager, stuurt  uitnodigingen, voert selectiegesprekken, beoordeelt mee een case/opdracht, interpreteert de  resultaten van het assessment (dat wordt verzorgd door een externe partner) en je neemt  uiteindelijk samen met de andere juryleden de finale beslissing.  
Uiteraard geef je onderbouwde en ontwikkelingsgerichte feedback aan alle kandidaten,  zowel interne als externe, en zowel de geslaagde als de niet geslaagde.  Ten slotte werk je iedere vacature administratief af in Vlimpers, het online systeem van de Vlaamse Overheid.  
Doorheen het hele proces respecteer je steeds de richtlijnen m.b.t. werving en selectie van  de Vlaamse Overheid.

VDAB is de publieke tewerkstellingsdienst van Vlaanderen en heeft een van de grootste jobsites van Vlaanderen.
● Het is onze taak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. We doen dit via arbeidsbemiddeling, het organiseren van opleidingen en het aanbieden van loopbaandienstverlening.
● Om onze doelstellingen te realiseren, rekenen we op de dagelijkse inzet van onze medewerkers verspreid over Vlaanderen en Brussel.
● Daarnaast hebben we ook tal van partners. Samen met hen zoeken we manieren om de arbeidsmarkt nog transparanter en dynamischer te maken.
● Bekijk het filmpje: 'Werken bij VDAB'.
Je werkt als HR-consulent voor de Limburg. De bovenstaande taken voer je dan  ook uit voor de betrokken functies (vacatures) en personeelsleden.  
Je ondersteunt de HR-verantwoordelijke van Limburg: Sonnie Gaspar, zij zal ook je rechtstreekse leidinggevende worden.

Wie zoeken we?

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:
● Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid [1].
● Relevante ervaring in werving en selectie is mooi meegenomen.

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure indien je binnenkort afstudeert en je voor 1september 2022 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar).
  • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
  • Bij VDAB hanteren we het principe van hybride werken: vanuit het organisatiebrede afsprakenkader worden er teamafspraken en andere samenwerkingsafspraken gemaakt waarbij het resultaatgericht werken, een goede teamwerking, het welzijn van onze medewerkers, de beschikbare infrastructuur en onze klantenwerking harmonieus op elkaar afgestemd zijn.
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

De werkplek

Adres

Thonissenlaan 47, Hasselt 3500 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sonnie Gaspar

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: