Gedaan met laden. U bevindt zich op: 1 internationale arbeidsmarktadviseur (bemiddelaar) Nort Sea Port

1 internationale arbeidsmarktadviseur (bemiddelaar) Nort Sea Port

Diplomaniveau
Graduaats- of bachelordiploma
Organisatie
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Contract
Vaste job

Voltijds

Solliciteer
Solliciteer Tot en met 18 augustus 2024

Je functie in het kort

Ben jij een gedreven en enthousiaste professional die ons internationaal team komt versterken om het talententekort in North Sea Port aan te pakken ? Heb jij de vaardigheden en het inzicht om talent te vinden en te matchen in het dynamische en grensoverstijgende havengebied van North Sea Port? Werk je samen met ons innovatieve wervingsmethoden uit en organiseer je graag gerichte matching events ? Ben jij ook een talentinvesteerder die de generatie van de toekomst begeleidt naar werk en levenlang leren ? Draag jij graag bij aan een dynamische en goed functionerende arbeidsmarkt ? Lees dan verder!

Jouw werkterrein wordt North Sea Port: een 60 kilometer lang grensoverstijgend havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot in Gent. Het is een van de belangrijkste economische motoren voor Vlaanderen en Nederland en omvat een hele waaier van soms heel grote industriële bedrijven met duizenden werknemers, net zoals grote logistieke bedrijven in heel diverse branches, en een heel ruim aantal middelgrote en kleinere bedrijven. Je vindt er een waaier aan functies binnen 550 bedrijven, die op jou kunnen rekenen als talentpartner!

Je gaat aan de slag als arbeidsmarktadviseur van North Sea Port Talent. Deze internationale vzw staat voor een uniek partnership met Stad Gent, VOKA-VeGHO, het havenbedrijf North Sea Port, VDAB en zijn evenknie UWV in Nederland.  North Sea Port Talent is opgericht om de bedrijven in de haven te begeleiden in hun arbeidsmarkt uitdagingen. North Sea Port Talent faciliteert de bedrijven in hun groei door enerzijds het talent voor hen aan te trekken, hen in contact te brengen, alsook hun talent in huis verder te laten ontwikkelen zodat ze ten alle tijde een top notch werkgever worden. We streven naar duurzame tewerkstelling en nemen initiatieven om uitstroom bij deze organisaties te minimaliseren. 

Wij zijn dus geen klassiek recruitment agency, onze ambitie ligt bij een goed werkende arbeidsmarkt in North Sea Port. Daarvoor is het onze missie om publieke en private partners te verbinden met elkaar om samen het talententekort aan te pakken. De sleutel ligt in jouw handen om samen met ons het verschil te maken!

Een arbeidsmarktadviseur speelt een belangrijke rol in het adviseren en ondersteunen van zowel werkgevers als werkzoekenden in het effectief navigeren van de arbeidsmarkt.

Lees meer over de functie in het selectiereglement. Wie ben jij?

Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen op uiterste indieningsdatum: 
Je hebt een bachelordiploma. 
- Studeer je ten laatste af in juni 2024? Dan kun je ook al deelnemen aan de selectie. Als je na de selectieprocedure in dienst mag treden, kan dit van zodra je je diploma hebt behaald.
- Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat attest aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.
- Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt met het niveau van de functie (omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs)? Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij www.werkenvoor.be. 

Je kunt deelnemen via externe mobiliteit als je als contractueel of vastbenoemd personeelslid (buiten proeftijd) bij een externe overheid werkt in een functie van hetzelfde niveau als die van de vacature. Onder externe overheid wordt begrepen:
Federale overheid;
Diensten van andere gemeenschappen en gewesten;
Entiteiten en raden die niet behoren tot de Diensten van de Vlaamse overheid (zoals VRT, Vlaams Parlement);
Lokale besturen (gemeenten, provincies, OCMW’s);
Onderwijssector.
Je wordt, na een succesvolle selectieprocedure, aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

Je werkt al bij de Vlaamse Overheid
- Vind een nieuwe uitdaging binnen de Vlaamse overheid via horizontale mobiliteit
Je werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een functie die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als die van de vacante functie. 
Na een succesvolle selectieprocedure neem je de functie contractueel op, tenzij je als ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse overheid bent tewerkgesteld via een selectieprocedure die werd gepubliceerd vóór 1 juni 2024. In dat geval krijg je ambtshalve verlof voor deze tijdelijke contractuele functie.
- Groei verder binnen de Vlaamse overheid via bevordering
Je werkt binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een graad van niveau C.  
Je hebt, op datum van publicatie, 4 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot arbeidsbemiddeling. 
Je laatste functioneringsevaluatie mag geen onvoldoende zijn.
Na een succesvolle selectieprocedure neem je de functie contractueel op, tenzij je als ambtenaar bij de diensten van de Vlaamse overheid bent tewerkgesteld via een selectieprocedure die werd gepubliceerd vóór 1 juni 2024. In dat geval krijg je ambtshalve verlof voor deze tijdelijke contractuele functie. 

Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke (Sigrid Dedeckere, sigrid.dedeckere@vdab.be).

 

Lees meer over de voorwaarden in het selectiereglement. 

Jouw voordelen

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken als je functie en de dienstverlening het toelaat.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. - Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag. 6,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal NB111. Anciënniteit verworven bij de Vlaamse Overheid wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring buiten de Vlaamse Overheid kan gedeeltelijk worden gevaloriseerd. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.
  Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Cecile Vereeckenstraat 2, Gent 9052 BEL

Routeplanneropent in nieuw venster

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Marie Boone

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden, los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in de selectieprocedures. Via onze tool redelijke aanpassingen vind je alvast een informatief overzicht van een aantal aanpassingen die we kunnen voorzien per selectiestap.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: