De functie in het kort

Als Jurist Controledienst/Administratie Vrijstellingen kom je terecht in een dynamische team  van juristen en inhoudelijke experten die deel uitmaken van een onafhankelijke afdeling binnen VDAB.
De Controledienst is een relatief nieuwe dienst die ontstaan is vanuit de Zesde Staatshervorming en die zich onder meer bezighoudt met controle en sanctionering. Ook de Administratie Vrijstellingen is een relatief nieuwe dienst die ontstaan is vanuit de Zesde Staatshervorming en houdt zich bezig met vrijstellingen voor studies, opleidingen en stages.

Als Jurist werk jij het juridisch kader omtrent deze domeinen mee uit en bouw je mee aan een goed uitgewerkt kennissysteem. Je bent het aanspreekpunt voor zowel de regionale als de centrale medewerkers van de Controledienst en de Administratie Vrijstellingen, maar ook voor bemiddelaars van VDAB die juridisch advies nodig hebben i.v.m. de uit te voeren procedures. 

Als Jurist bij de Controledienst/Administratie Vrijstellingen vallen volgende opdrachten onder je takenpakket:

 • Je specialiseert je in werkloosheidsreglementering en meer bepaald de domeinen die een impact hebben op controle en sanctionering. Daarnaast behandel je ook de vrijstellingen (in het kader van studies, stages, opleidingen,…);
 • Je vertaalt beslissingen van de beleidsorganen in de regelgeving, richtlijnen en instructies;
 • Je voert algemene beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken uit en formuleert adviezen n.a.v. vragen tot verduidelijking, het bepalen van standpunten,…;
 • Je analyseert, synthetiseert en “vertaalt” juridische teksten ter ondersteuning van de inhoudelijke experten;
 • Je werkt mee aan het opstellen, onderhandelen en afsluiten van samenwerkingsprotocollen en -akkoorden met betrokken partners (federale / gewestelijke instellingen,…);
 • Je staat mee in voor de behandeling van de juridische geschillen die ingesteld worden tegen beslissingen genomen door de Controledienst en de Administratie Vrijstellingen;
 • Je werkt hiervoor ook samen met bij procedure aangestelde advocaten;
 • Je beantwoordt klachten van klanten die niet opgenomen kunnen worden onder het beroep.

Wie zoeken we?

Formele deelnemingsvoorwaarden:

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je bent minimum in het bezit van een Masterdiploma in de Rechten.

Meer informatie over de formele deelnemingsvoorwaarden vind je in het selectiereglement in de bijlage. Neem deze informatie grondig door en neem contact op met de HR-consulent bij vragen.

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen:

 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en nieuwe inzichten vlot te integreren in je denken en handelen.
 • Je werkt vlot samen met andere diensten en instellingen, maar bewaakt zeer goed de onafhankelijke positie van de Controledienst/Administratie Vrijstellingen.
 • Je deinst er niet voor terug om prioriteiten te stellen en je verantwoordelijkheden binnen het team op te nemen. 
 • je bent bereid om bij te springen waar nodig binnen de dienst met het oog op het realiseren van  teamdoelstellingen en het geven van een kwalitatieve ondersteuning. 
 • Je bent stressbestendig, gaat geen uitdaging uit de weg en pakt de problemen aan die zich binnen jouw expertisedomein. voordoen.
 • Je bent contactvaardig en verzorgt de interne en externe communicatie over juridische aspecten.
 • Je neemt vanuit een juridische invalshoek deel aan interne / externe overlegvergaderingen en schrikt er niet voor terug om je standpunten te verduidelijken.
 • Je werkt bij voorkeur voltijds en minstens aan 80%.
 • Een goede kennis van de Franse taal is een belangrijk pluspunt.

Wat bieden we?

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die en permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (per gewerkte dag).
• Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de Directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111.
Klik hier voor extra informatie over arbeidsvoorwaarden.
• Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Daarnaast kan relevante beroepservaring uit de private sector of als zelfstandige erkend worden door de lijnmanager (op basis van de functievereisten) en tot maximaal 7 jaar verloond worden.
• Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.
Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tessa Meersschaert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: