De functie in het kort

De I&T-infrastructuur en de I&T-toepassingen dienen de VDAB-dienstverlening maximaal te ondersteunen. Zowel de infrastructuur als de toepassingen evolueren permanent. Het is een uitdaging om samen met de business de aankomende projecten uit te werken en onze rol in de VDAB-strategie te vervullen.
De I&T-afdeling is een dynamisch team dat werkt in een vooruitstrevende technologische omgeving.

Als Management Assistant:

 • Organiseer je het secretariaat van de I&T-directeur (CIO) en de directeur I&T Operations en zorg je voor de bijhorende administratieve taken;
 • Denk je mee na over een efficiënt beheer van het directiesecretariaat;
 • Regel je de afspraken en help je bij de planning van het werk van de CIO en directeur Operations;
 • Bereid je vergaderingen voor en neem je de notulen voor jouw rekening;
 • Ben je een strenge portier voor het agendabeheer en de meeting verzoeken van de CIO en directeur Operations;
 • Werk je mee aan de functionele ondersteuning van de I&T-afdeling;
 • Onderhoud je goede contacten met andere afdelingen, diensten, partners en leveranciers van VDAB.

Daarnaast werk je als lid van het ondersteunende team (HR & Logistiek) mee om alle administratieve processen en taken in goede banen te leiden.

 

Wie zoeken we?

Formele deelnemingsvoorwaarden:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau

 • Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de eigen entiteit in de graad van Medewerker (niveau C)

of

 • Je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de eigen entiteit én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van Medewerker (niveau C).

en

 • Je beschikt over minstens 6 jaar relevante beroepservaring of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad
 • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature de eigen entiteit.

[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31). 

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen:

 • Je hebt een brede kijk op de functie en plant en organiseert proactief;
 • Je bent stressbestendig en discreet;
 • Ervaring in het beheren van een directiesecretariaat is een pluspunt.

Meer informatie vind je in het selectiereglement in de bijlage. Neem deze informatie grondig door en contacteer de HR-consulent bij vragen hieromtrent.

Wat bieden we?

● Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Hoofdmedewerker (rang C2) met bijhorende salarisschaal C211.
● De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
● Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
● Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Tessa Meersschaert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces.
Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!
Met de salarissimulator kan je jouw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Volg werken voor Vlaanderen op: