Je functie in het kort

Om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden doen we bij vdab een beroep op partners wanneer we zelf niet beschikken over voldoende middelen of expertise. De dienst Samenwerking staat hierbij in voor volgende taken : 


 • aanvragen/vragen analyseren en documenteren

 • partners selecteren en goedkeuren

 • op zoek gaan naar de beste oplossing voor alle directe stakeholders 

 • de samenwerkingsvorm bepalen

 • de samenwerking formaliseren

 • de kwaliteit van de dienstverlening door de partner bewaken 

 • coaching van partners bij de uitvoering van de opdracht


De Centrale dienst Samenwerking bestaat uit vijf teams, elk met hun eigen expertises. Twee managers sturen de Centrale dienst Samenwerking aan. Daarnaast zijn de verschillende verantwoordelijkheden verdeeld over 5 teamleiders en zijn er ook nog vier experten die zowel de managers als de teamleiders ondersteunen.

De teamleider is een manager, een ondernemer, een leidinggevende en dit op een coachende manier. Er zijn ook echter een aantal accenten aan toegevoegd rond attitude en ingesteldheid. 


1. De teamleider staat voor VERTROUWEN en AUTHENTICITEIT : 

 • Is een People manager en vertrekt vanuit vertrouwen

 • Is zelf een levend voorbeeld, doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet

 • Behandelt iedereen gelijk

2. De teamleider is ZORGZAAM : 

 • Heeft aandacht voor de mens

 • Heeft aandacht voor de context waarbinnen het team moet functioneren 

3. De teamleider staat voor DAADKRACHT en VERBINDING :

 • Brengt positieve dynamiek teweeg in het team

 • Durft beslissen, ook tegen de stroom in

 • Geeft en krijgt feedback, zowel naar zijn leidinggevende als naar de teamleden

 • Gaat aan de slag met de competenties, talenten, kennis en rollen in zijn team.

4. De teamleider geeft RICHTING aan zijn team :

 • Vertaalt de visie in mensentaal en in functie van de doelen van de klant

 • Staat voor wendbaarheid en kwaliteit in alles wat we doen

 • Heeft snelheid/innoveren/creativiteit als drive

 • Gebruikt de complementariteit in zijn team

 • Heeft heldere teamdoelen en verwachte output

 • Zoekt bij aanwerving naar de complementaire profielen, ontbrekende competenties


Je  komt terecht in een kernteam van 9 collega’s (teamleiders en experten) aangestuurd door een manager samenwerking. Daarnaast ben je als teamleider verantwoordelijk voor een team van 17 medewerkers.

Kijk voor de volledige beschrijving naar het selectiereglement hier onderaan. 


Wie ben jij?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

 • Je bent minimum in het bezit van een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.


Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je contractueel in dienst bent in een job met: 

 • eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature;

 • ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als deze van de openstaande vacature. 


Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit(opent in nieuw venster)  


Opgelet! Ook als je via deze weg solliciteert, moet je beschikken over het vereiste diploma en/of werkervaring. • Wie als ambtenaar een contractuele functie opneemt, krijgt een arbeidsovereenkomst en krijgt ambtshalve onbetaald verlof voor een bepaalde periode (zie Vlaanderen Intern(opent in nieuw venster) voor meer info).

  • Opgelet, het opnemen van een contractuele functie als ambtenaar heeft belangrijke gevolgen op het vlak van de sociale zekerheid:

   • In principe ben je tijdens de eerste twaalf maanden niet gedekt door de ziekteverzekering omdat je een wachttijd moet vervullen, maar in bepaalde gevallen word je vrijgesteld van die wachttijd (vb. je bent al minstens een jaar ambtenaar en je neemt onbetaald verlof als ambtenaar om een contractuele functie op te nemen).

    • Vraag na bij je ziekenfonds of je aan de voorwaarden voldoet om vrijgesteld te worden.

   • er zijn ook gevolgen voor je pensioen. Voor meer info over jouw concrete situatie, contacteer PDOS op het gratis nummer 1765.
Jouw voordelen

-Je komt terecht in een organisatie waar je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Samen anticiperen we op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving.
-Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
-Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het salaris bepalen, jouw individuele situatie heeft ook invloed. Je kan alvast een kijkje nemen op onze salarissimulator en onderstaande informatie gebruiken:
niveau van de functie: A
graad: Adjunct van de directeur
salarisschaal: A111
-De manager kan ervoor kiezen om ook je relevante beroepservaring mee te nemen in de berekening van je salaris. Zowel ervaring in de privé als in de openbare sector komen hiervoor in aanmerking.
-Jouw aanbod van extralegale voordelen:
-Maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag waarvan €5,91 wordt betaald door de werkgever en €1,09 door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettoloon)
-Professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) voor kinderen tussen 3 en 14 jaar
-Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je hebt de keuze uit verschillende flexibele vervoer formules, of een combinatie, waarbij de Vlaamse overheid de meest duurzame verplaatsingen het meest stimuleert.
-Hospitalisatieverzekering
-Aanvullend pensioen
-Je kan verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse overheid. Daarnaast kan je zelf aan de slag om jouw loopbaan onder de loep te nemen, hiervoor reiken we verschillende tools aan.
-Wij hechten veel belang aan de werk- privébalans van onze werknemers. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien kan je in alle rust genieten van de eindejaarsfeesten want je bent vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar!
-Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satelliet kantoor werken.
Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Bekijk zeker de bijkomende informatie in de voetnoot.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Je werkplek

Adres

Gasthuistraat 31, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Natacha VAN GILS

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: