Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

Je functie in het kort

DE VACATURE IN HET KORT

Als Hoofddeskundige van het Team Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen zorg je er o.a. voor dat de deskundigen / evaluatoren hun taken inhoudelijk correct kunnen doen (zorgen voor opleiding, draaiboeken/kennisportaal/afsprakenkader, ...).
Je vormt de brug tussen dienstverlening en ontwikkeling, tussen VDAB en DWSE en andere instellingen. Je bent een kei in monitoren, het deelnemen aan kerngroepen schrikt jou niet af en van overlegmomenten krijg je energie.


FUNCTIECONTEXT


De hoofddeskundige heeft een uitgebouwde kennis in de BTOM materie , CMW en IMW. Op basis van die expertise bewaakt de hoofddeskundige de uniformiteit en kwaliteit van de genomen beslissingen ten aanzien van het wetgevend kader en de procedures. De hoofddeskundige organiseert hiervoor casusbesprekingen, intervisie en coacht de deskundigen in het nemen van kwalitatieve beslissingen. De hoofddeskundige stemt in onduidelijke cases af met de experten en jurist ter zake en bewaakt de uniformiteit bij het nemen van beslissingen in dossiers waar het wetgevend kader onvoldoende duidelijk is. De hoofddeskundige staat in voor de opleiding van de deskundigen. 

Context: conform met de procedures, wetgeving, regelgeving, normen, budgettaire beperkingen e.d. en binnen de doelstellingen van het beleid.Je werkt nauw samen met de teamleider(s), collega’s team TOM en manager IDV centrale dienst. 


Het team van deskundigen / evaluatoren bestaat uit 24 personen, die over heel Vlaanderen verspreid werken. 

 


DOEL VAN DE FUNCTIE


 

De hoofddeskundige is de inhoudelijke expert omtrent aanvragen i.v.m. gebruikte BTOM’s, evaluatie subsidies, doorstroommogelijkheden inschatten. Als hoofddeskundige zorg je ervoor dat de deskundigen / evaluatoren alles voorhanden hebben om hun werk kwalitatief en uniform te kunnen doen. Je rapporteert hierover aan je teamleider zodat die de nodige stappen kan zetten. 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket bestaan uit de resultaatgebieden die je terugvindt in het volledige selectiereglement als bijlage onder 3.Resultaatgebieden.

ZIE HET VOLLEDIGE SELECTIEREGLEMENT ALS BIJLAGE.

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

 

Yannic Cannaerts, Teamleider Intensieve Dienstverlening
yannic.cannaerts@vdab.be(opent in uw e-mail applicatie)
M 0476 86 20 63

Wie ben jij?

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je ofwel aan de voorwaarden voor bevordering ofwel aan de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 • Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de eigen entiteit in de graad van Deskundige (niveau B1) of je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de eigen entiteit én geslaagd  voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van  Deskundige (niveau B1)

 • Je beschikt op datum van 28/04/2023 over minstens 6 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot arbeidsbemiddeling of 6  jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toegang gevende graad 

 • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.


 • voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 

Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature in de eigen entiteit.

 

 

Pluspunten/bijkomende voorwaarden en verwachtingen


 • Je werkt bij voorkeur voltijds of minstens aan 80% (noodzakelijk i.f.v. de workload)

 • Heb je reeds werkervaring als deskundige dan is dat een grote troef voor de functie van hoofddeskundige of je hebt een goede kennis van gebruik BTOM’s en evaluaties VOP of WOP pakketten. Ervaring met inhoudelijke coaching is een pluspunt.

ZIE HET VOLLEDIGE SELECTIEREGLEMENT ALS BIJLAGE.

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:
Natacha Van Gils, HR-consulent Centrale Diensten
natacha.vangils@vdab.be(opent in uw e-mail applicatie) 


Jouw voordelen

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 09/04/2023 met het online sollicitatieformulier via het intern loopbaancentrum (Vlimpers). Vergeet hierbij niet je experten portfolio op te laden!

Wie als contractueel personeelslid solliciteert dient zelf aan te tonen geslaagd te zijn voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking bij de Vlaamse overheid. Bezorg ons in dit geval bij inschrijving ook volgende documenten:

 • de functiebeschrijving/het selectiereglement van de oorspronkelijke selectie

 • de motivering/verslaggeving betreffende je geschiktheid in de betreffende procedure

 • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Hoofddeskundige (rang B2) met de bijbehorende salarisschaal B211.

 • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

 • Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

 • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be(opent in nieuw venster)

ZIE HET VOLLEDIGE SELECTIEREGLEMENT ALS BIJLAGE.

Je werkplek

Adres

Gasthuistraat 31, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Natacha VAN GILS

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: