De functie in het kort

Als verantwoordelijke van de dienst juridische zaken werk je mee aan de juridische opdrachten voor de domeinen waar VMM actief is (integraal waterbeleid, beheer waterlopen, grondwaterbeheer, toezicht drinkwater, advisering omgevingsvergunning, toezicht op de saneringsinfrastructuur, handhaving waterverontreiniging, inkohieren heffingen, luchtbeleid,…). 

VMM wil als oplossingsgerichte partner haar steentje bijdragen om te komen tot een klimaatadaptieve samenleving.  De VMM zet een arsenaal aan instrumenten in om de milieuproblemen aan te pakken.  Regelgeving blijft een zeer belangrijk instrument in deze instrumentenmix.  Als verantwoordelijke van de juridische dienst heb je een centrale positie in de opmaak, bijsturing en opvolging van deze regelgeving evenals het mee helpen de juiste instrumentenmix te onderbouwen.  Je hebt een hart voor milieu en je wil op basis van jouw expertise meewerken aan dit gemeenschappelijk belang

Als leidinggevende van een klein team, maak je jezelf snel zichtbaar bij de collega’s.  Je krijgt binnen onze organisatie het vertrouwen dat jij de aangewezen persoon bent om collega’s te helpen bij het vertalen van hun beleidsvraagstukken naar regelgeving. Daarbij denk en kijk je verder dan de rest. Zo voeg je extra waarde toe. Je praat veel met mensen, blijft vooruitdenken om juridische oplossingen te bedenken.  

Werken bij de VMM is divers: het ene moment verdedig je via advocaten de belangen van de VMM voor de rechtbank in verband met een beroep tegen een omgevingsvergunning. Het andere moment lever je zelf (of via jouw dienst) de algemene juridische ondersteuning mbt patrimoniumbeheer, overheidsopdrachten, verbintenissen, openbaarheid van bestuur, rechtsgedingen, klachtenmanagement,…

Om kwalitatieve juridische dienstverlening te kunnen verzekeren is voor elke expertise (patrimonium, overheidsopdrachten, ….)  een tandemfunctie voorzien waarbij jij als verantwoordelijke de meest complexe dossiers behandelt, de kwaliteit van de juridische adviezen bewaakt en als back-up fungeert. Dat vraagt dat je snel kan schakelen maar ook tegelijk kan focussen waarbij je een coachende en klantgerichte aanpak hanteert.

De VMM  heeft een uitgebreid kennisnetwerk. Je kan je onder meer aansluiten bij diverse expertiseteams binnen en buiten de VMM, in het bijzonder van het departement Omgeving. Tijdens deze momenten sta je stil bij de laatste ontwikkelingen of specifieke casuïstiek met het oog op samen oplossingen te bedenken.

Meer info over de taakinhoud lees je in het selectiereglement.
Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Michelinne Van Den Langenbergh tel: 0473 65 77 69 of via e-mail m.vandenlangenbergh@vmm.be

Wil je weten hoe VMM medewerkers hun taak ervaren?  Lees op onze website:  https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een master diploma (rechten)

EN

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over 6 jaar functierelevante beroepservaring met betrekking tot het vakgebied Rechten.

Meer info over de competenties lees je in het selectiereglement.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Meer info over ons aanbod lees je in het selectiereglement.
Informatie over werken bij de Vlaamse overheid vind je ook op www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))
Lees zeker https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: