De functie in het kort

De Werftoezichter staat samen met de projectingenieur in voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van onze bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren, vistrappen,  herinrichting van waterlopen en dijken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen als projecten die de landschappelijke, belevingswaarde of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren.

De taken van de Werftoezichter zijn zeer uitvoeringsgericht. De opdracht start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken. Bij de uitvoering van de werken heeft de werftoezichter een controlerende rol t.a.v. de aannemers. Ook is hij hun eerste aanspreekpunt.

Meer info over de taakinhoud lees je in het selectiereglement.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Kris Soete +32 478 79 51 54 of via k.soete@vmm.be.

Wil je weten hoe VMM medewerkers hun taak ervaren?  Lees op onze website:  https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een bachelor diploma met voorkeur voor bouw / topografie
Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie. Hierdoor wordt er afgeweken van de diplomavereiste.
1)      Je hebt een Bachelorsdiploma met voorkeur bouw of topografie.
OF
2)     Je hebt diploma of getuigschrift secundair onderwijs dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid
EN
Je hebt minimaal 2 jaar functierelevante ervaring (inclusief stages).

Meer info over de competenties lees je in het selectiereglement.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd. Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor je ook kan deelnemen indien je beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs EN je beschikt over professionele ervaring (aan te tonen adhv het inschrijvingsformulier).
Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

Meer info over ons aanbod lees je in het selectiereglement.
Informatie over werken bij de Vlaamse overheid vind je ook op www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Oostende 8400 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: