Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Alles beweegt bij VDAB en in het bijzonder in de Provincie Antwerpen. Ben je klaar voor een nieuwe avontuur en schrikt een beetje uitdaging je niet af. Dan ben jij één van de 3 managers die we zoeken.

VDAB provincie Antwerpen zoekt 3 managers voor de volgende clusters:
Intensieve dienstverlening Mechelen - Kempen
Bouw & Hout (aangevuld met Jobs in De Grote Verbinding)
Transport & Logistiek(aangevuld met Haven)


De managersfunctie zullen in overleg aangevuld worden met rollen.

Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor:
Realiseren van de doelstellingen opgenomen in het Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) en de daaraan gelinkte actieplannen, vertrekkend vanuit de missie en waarden van VDAB
Bevorderen van interne samenwerking binnen en over jouw teams
Realiseren van coachend leiderschap in een organisatie in volle verandering
Werken vanuit een expliciete partnerschapsvisie, met daarbij de opdracht interne en externe partnerships verder uit te bouwen
Efficiënt, effectief en respectvol omgaan met middelen.

Als manager in de provincie vertaal je de VDAB-visie en de visie van je cluster naar een provinciale context en  geef je leiding aan je teams. Dit gebeurt in nauw overleg en samenwerking met zowel het provinciaal directiecomité (regionale werking), als met de Vlaamse managers en partners.  Je bent lid van het provinciaal directiecomité binnen de provincie Antwerpen en je neemt ook bijkomende rollen op. Als manager dien je het kader dat zowel Vlaams als datgene wat in de provincie wordt uitgewerkt om te zetten naar de operationele werking binnen jouw sectoren.

Je formele standplaats is Antwerpen maar je zal vaak op verplaatsing zijn naar de verschillende locaties in de provincie Antwerpen. Bovendien stem je geregeld af met je Vlaamse collega clustermanagers in Brussel of andere provincies.

Op 26/8 wordt er een digitale infosessie voorzien. Als je interesse hebt om meer te weten over wat er precies van deze functie verwacht wordt, stuur een mail naar iris.indesteege@vdab.be en je zal een uitnodiging ontvangen om de infosessie te volgen.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in de graad van adjunct van de directeur A1 ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van adjunct van de directeur A1.
Je beschikt op datum van afsluiting van de publicatie van de vacature over zes jaar relevante ervaring of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad waarvan 3 jaar als leidinggevende.

Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

▪voorwaarden voor horizontale mobiliteit: zie volledig selectiereglement.


[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31). 

Wat bieden we?

● Je wordt bevorderd of overgeplaatst in de graad van directeur (A2) met de bijbehorende salarisschaal A211. Je behoudt reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
● Je eerste 12 maanden vormen een proeftijd. Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art.VI 36).
● De bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste drie maanden na de datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Adres

Antwerpen 2000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

IRIS INDESTEEGE

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: