De functie in het kort

Heb jij interesse in een internationale job waarbij je mee instaat voor het goede beheer van een gereputeerde stichting?

De Fondation Biermans-Lapôtre (Maison des Etudiants belges et luxembourgeois) op de campus van de Cité Internationale Universitaire de Paris gaat over tot de selectie van een adjunct-directeur/adjunct-directrice. Meer informatie kan je vinden ophttp://www.fbl-paris.org/nl ((opent in nieuw venster))

Wie zoeken we?

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze :

 • Houder zijn van een universitair diploma of een gelijkwaardige vorming hebben genoten.
 • Voor de voorziene duur van hun opdracht bij de Fondation Biermans-Lapôtre als vastbenoemde of als contractueel ter beschikking worden gesteld door een Belgische overheid (de federale overheid of een gefedereerde overheid, afhankelijk van hun respectieve bevoegdheden) en de Luxemburgse overheid of met de instemming van deze overheden verlof kunnen genieten
 • Adjunct-directeur/adjunct-directrice beschikt op het adres van de stichting over een ambtswoning die hij/zij ook effectief moet bewonen (In Parijs).
 • Vertrouwd zijn met administratief beheer, boekhouding en informatica in het bijzonder.
 • Nauwgezet zijn en anticiperend optreden.

Wat bieden we?

 • De ambtsperiode van de adjunct-directeur/adjunct-directrice duurt 4 jaar en kan eenmalig worden verlengd voor een periode van 2 jaar.
 • De adjunct-directeur/adjunct-directrice heeft recht op een expatriëringsvergoeding, die door de raad van bestuur wordt vastgelegd.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Belangstellenden kunnen hun kandidatuur richten aan de heer François de Kerchove d’Exaerde, voorzitter van de Fondation Biermans-Lapôtre en Belgisch ambassadeur, op het adres van de ambassade, 9 rue de Tilsitt – 75017 Paris.

 

Het kandidaatsstellingsdossier moet een curriculum vitae, een motivatiebrief (maximum 2 pagina’s) en een schriftelijke bevestiging van een eventuele terbeschikkingstelling bevatten en moet vóór 22 april 2021 in het Frans worden ingediend.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Diane Miller

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Volg werken voor Vlaanderen op: