Je functie in het kort

Ben je begaan met je omgeving en wil je bijdragen aan de handhaving ervan? Lees dan zeker verder!

Als administratief medewerker beboeting sta je in voor de registratie van de inkomende processen-verbaal in de bestaande databank. Nadien behandel je een aantal dossiers op zelfstandige basis. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar binnen een breed team dat jou de nodige ondersteuning kan geven.

Als administratief medewerker ben je ook het eerste aanspreekpunt voor burgers over hun dossiers en ondersteun je de beboeters bij de uitoefening van hun taken.

Lees in de functiebeschrijving in bijlage en op Administratief medewerker beboeting - BRUSSEL (vdab.be)(opent in nieuw venster) meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie ben jij?

Je hebt een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02(opent in nieuw venster).

Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau.Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/(opent in nieuw venster)

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de HR-dienst van het departement omgeving HR.Omgeving@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Jouw voordelen

· Je krijgt in eerste instantie een contract van bepaalde duur tot eind december 2023.

· Startdatum: zo snel mogelijk.

· Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

· Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

· Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

· Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan via het flexbudget ook een bedrijfsfiets(opent in nieuw venster) leasen. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.

· Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering(opent in nieuw venster) die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

· Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

· Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

· Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator(opent in nieuw venster) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Je werkplek

Adres

Koning Albert II-laan 20/8, BRUSSEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: