De functie in het kort

Heb jij een interesse voor waardevolle en impactvolle energie- en klimaatprojecten? Heb je al ervaring met administratieve taken? Pak je de dingen correct aan? Dan is deze vacature vast en zeker iets voor u.

Als administratief ondersteuner EPC verleen je administratief ondersteunende diensten aan één of meer personen binnen de entiteit met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van de entiteit.

Deze vacature wil kansen geven aan werkzoekenden die het omwille van hun handicap of ziekte moelijker hebben op de arbeidsmarkt.

Meer info over het gezochte profiel en de selectieprocedure kan je terugvinden in het selectiereglement in bijlage.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een bijstandsveld W2 of W3, toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
Of
je hebt voor onbepaalde duur recht op Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM) na een beslissing van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB);
Of
je hebt voor een periode van vijf jaar recht op collectief maatwerk of een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) na een beslissing van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

2) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het Vlaams Energie- en klimaatagentschap.
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Vlaams Energie- en klimaatagentschap in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie.
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Vlaams Energie- en klimaatagentschap en hebt een vrijstelling1 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

Wat bieden we?

• Je wordt overgeplaatst in de graad van assistent (rang D1) met de bijbehorende salarisschaal. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: