De functie in het kort

Wil jij een concrete bijdrage leveren aan het duurzaamheidsverhaal van de Vlaamse overheid? Speel je graag een verbindende rol waarbij je een netwerk uitbouwt en experten met elkaar in contact brengt? Heb je kennis van of bij voorkeur ervaring in overheidsopdrachten of milieutechnische aspecten? Dan is onderstaande vacature iets voor jou!

Als adviseur duurzame overheidsopdrachten adviseer je de aankopers van de Vlaamse overheid en andere besturen (o.a. lokale besturen) over manieren om meer milieuverantwoord en duurzaam aan te kopen. Op die manier lever jij een tastbare bijdrage aan het behalen van de omgevingsdoelstellingen. Je deelt je kennis met hen, inspireert hen via bestaande goede voorbeelden en bent de tussenschakel tussen de aankopers en de milieu-experten van het beleidsdomein Omgeving. Samen met je collega voorzie je instrumenten voor de aankopers om hun bestekken te verduurzamen. Je moet zelf niet alle kennis hebben, want je faciliteert het werk door de experten met elkaar in contact te brengen. Zo zorg je bijvoorbeeld voor kennisdeling met de Nederlandse overheid.

Duurzame overheidsopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van recente dossiers waarin het DOMG ondersteuning leverde:

  • Refurbished meubilair en circulair nieuw meubilair
  • Een circulaire windmolen
  • Duurzame catering
  • Circulaire en faire ICT
  • Emissie-arme voertuigen
  • Groenonderhoud

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 ((opent in nieuw venster)). 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), 0492 089 499).

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op [https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator] ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
  • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? [https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen] ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Koning Albert II-Laan 20/8, Graaf De Ferraris, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Jurgen Brems

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: