De functie in het kort

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, waaronder de afdeling Beleidsuitvoerende processen ressorteert, staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen en van de Vlaamse economische poorten, inclusief hun ontsluiting via alle modi. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

De nieuwe afdeling ‘Beleidsuitvoerende processen' binnen het Departement MOW zal alle beleidsuitvoerende processen van het departement overkoepelen. De beleidsuitvoerende afdeling implementeert beleidsthema’s en voert de processen uit binnen een welomlijnde strategie en regelgevend kader. De afdeling bouwt de dienstverlening op vlak van de operationele uitvoering van de beleidsthematieken verder uit vanuit zowel een inhoudelijke als praktische deskundigheid. Ze implementeert en stimuleert toepassingen omtrent de beleidsuitvoerende processen waarvoor verantwoordelijk en waakt erover dat deze bijdragen aan het beleid terzake.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 2. Je hebt 6 jaar relevante beroepservaring in de materie van het departement en beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Bijkomend verwachten we:
 • Minstens 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring: minimaal formele hiërarchische en/of functionele aansturing van een team (bv. projectleiderschap: niet-hiërarchische aansturing van een (tijdelijk) team);
 • De ervaring is bij voorkeur gericht op verantwoordelijkheden in relatie tot overheidsorganisaties of de sector mobiliteit en openbare werken.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Céline Cleenewerck, celine.cleenewerck@vlaanderen.be, 0499 94 44 42).

Wat bieden we?

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangewezen in de graad van afdelingshoofd (rang A2A) met de bijbehorende salarisschaal A285 (bij 0 jaar anciënniteit).
  Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De geselecteerde kandidaat wordt toegelaten tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur met de rang A2M (tenzij men reeds benoemd is in de graad van hoofdadviseur) en aangewezen in de vacant verklaarde functie van afdelingshoofd (rang A2A). Na gunstig gevolg van de proeftijd wordt de titularis vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Céline Cleenewerck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: