De functie in het kort

Het Departement Omgeving staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving met respect voor mens, dier en ecosysteem. De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten zet vanuit haar hoofdzakelijk beleidsuitvoerende opdracht in op een ontwikkeling van Vlaanderen waarbij de leef- en omgevingskwaliteit wordt versterkt. De afdeling zet ook proactief in op een win-win tussen omgevingsdoelstellingen en private investeringen.

Als afdelingshoofd sta je mee in voor een succesvolle hervorming van de organisatiestructuur waarbij de basis ligt bij omgevingsgebieden (provincies), de thematische expertisenetwerken en het kenniscentrum. Je hebt voeling met de materies gebiedsontwikkeling en -regie, omgevingsplanning en omgevingsprojecten, en bent hiervoor een verbindingsfiguur, zowel intern als extern. Tevens heb je een proactieve oplossingsgerichte instelling en kan je dit ook overbrengen op de medewerkers.

Als afdelingshoofd geef je leiding aan de omgevingsmanagers, thematische experts en eventueel teamverantwoordelijken.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 2. Je hebt 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Voor de berekening van de relevante beroepservaring wordt volgende vereist:
 • Minstens 6 jaar aantoonbare leidinggevende, aansturende en/of coördinerende ervaring (aansturen van een team/opzetten van een afdeling/leiden van een project/…) EN;
 • Minstens 6 jaar aantoonbare ervaring inzake beleidsvoorbereiding of -uitvoering.

Wat bieden we?

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangewezen in de graad van afdelingshoofd (rang A2A) met de bijbehorende salarisschaal A285 (bij 0 jaar anciënniteit).
  Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De geselecteerde kandidaat wordt toegelaten tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur met de rang A2M (tenzij men reeds benoemd is in de graad van hoofdadviseur) en aangewezen in de vacant verklaarde functie van afdelingshoofd (rang A2A). Na gunstig gevolg van de proeftijd wordt de titularis vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Céline Cleenewerck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: