De functie in het kort

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen. De afdeling Reguliere Financiering staat in voor het verwerken van dossiers voor de subsidiëring van onderwijsinfrastructuur door scholen. Ze behandelt subsidieaanvragen en de principiële goedkeuring ervan en zorgt op basis van ingediende facturen voor een correcte subsidie-uitbetaling. Een belangrijke uitdaging is het verder uitbouwen van een beleidsondersteunende functie voor de afdeling, aan de hand van data en kennis uit de subsidiedossiers.

Als afdelingshoofd Reguliere Financiering sta je onder meer in voor het plannen, organiseren, coördineren, dynamiseren, innoveren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van de afdeling. Daarnaast heb je een sterke inhoudelijke en functionele inbreng. Als afdelingshoofd sta je niet enkel in voor het leiden en delegeren, maar speel je ook een operationele rol.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 2. Je hebt 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Voor de berekening van de relevante beroepservaring wordt volgende ervaring in aanmerking genomen:
 • Minstens 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring (in een coördinerende of leidinggevende functie, in projectwerking, als teamverantwoordelijke…) EN
 • Minstens 4 jaar aantoonbare ervaring met klantgerichte opdrachten en/of ervaring inzake beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -opvolging (kennis van beleidsprocessen en administratieve procedures)

Wat bieden we?

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangewezen in de graad van afdelingshoofd (rang A2A) met de bijbehorende salarisschaal A285 (bij 0 jaar anciënniteit).
  Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De geselecteerde kandidaat wordt toegelaten tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur met de rang A2M (tenzij men reeds benoemd is in de graad van hoofdadviseur) en aangewezen in de vacant verklaarde functie van afdelingshoofd (rang A2A). Na gunstig gevolg van de proeftijd wordt de titularis vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Céline Cleenewerck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: