De functie in het kort

Ben je een strategisch denker en kan je een team motiveren en meenemen in het verhaal van het departement? Wil je je 100% inzetten voor het belang van jouw organisatie? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!

Als afdelingsverantwoordelijke zet je - vanuit een gedeeld leiderschap - in op de strategie, de doelen  en de werking van de organisatie en zorg je ervoor dat alle teams in jouw afdeling erin slagen om die doelen concreet vorm geven door expertise en ervaring maximaal te laten renderen. Jouw ultieme doel is met andere woorden het samen realiseren van de departementale uitdagingen in combinatie met organisatorische optimalisering: een efficiënte en effectieve afdeling die met een blik naar buiten bijdraagt aan de doelen van het departement.

Een coachende leiderschapsstijl hanteren is erg belangrijk als afdelingsverantwoordelijke. Je ondersteunt, faciliteert en motiveert verschillende teams en geeft hen richting. Je wil een cultuur van vertrouwen en openheid realiseren en motiveert medewerkers om hun talenten te ontplooien. Je neemt obstakels weg en hakt knopen door waar nodig. Op die manier zorg je ervoor dat de werkzaamheden van de afdeling  soepel verlopen en draag je bij aan de korte- en lange termijndoelstellingen van het departement.

Je bent sterk in het onderling afstemmen met anderen en je treedt daarin proactief op. Samenwerking vind je heel belangrijk en diversiteit in ideeën en meningen zie je dan ook als een meerwaarde. Je kan, ten slotte, op een constructieve manier onderhandelingen voeren en wil graag actief inzetten op (interne en externe) netwerking.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

-Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
-Je hebt 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Onder relevante beroepservaring verstaan we leidinggevende ervaring in het aansturen van teams, opnemen van leiderschapsrollen in zelfsturende teams of ervaring met het leiden van strategische projecten binnen een complexe omgeving.
-Je hebt ervaring in minstens één van volgende werkvelden: diplomatie, internationale of Europese samenwerking, strategische visievorming, belangenbehartiging, juridische dienstverlening.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Shari Meskens, 0499 774 683).

Wat bieden we?

Meer informatie over het aanbod vind je in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Shari Meskens

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: