De functie in het kort

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) is op zoek naar een Applicatiebeheerder/informatiespecialist voor de afdeling Beheer, Applicatie en Financiën. Je beheert applicaties en werkt mee aan de aanpassing en de vernieuwing ervan.

Schoolgebouwen zijn zeer belangrijk voor onderwijs en voor de vele leerkrachten, leerlingen en personeel die er gebruik van maken. AGION speelt hierin een cruciale rol door het subsidiëren van belangrijke investeringen in schoolinfrastructuur.
Om de kerntaken nog beter te kunnen uitvoeren wensen wij met jou verder te bouwen aan backoffice systemen die de verschillende subsidiestromen binnen AGION zo goed als mogelijk faciliteren. Hierbij wordt er rekening gehouden met de bouwstenen die binnen de Vlaamse Overheid aanwezig zijn (Vlaanderen Radicaal Digitaal) en de toenemende nood aan accurate data.
Je komt terecht in de afdeling Beheer, Applicaties en Financiën. De afdeling bestaat uit 12 personeelsleden met diverse taken en verantwoordelijkheden, het ICT-team bestaat uit 4 personeelsleden. Je wordt aangestuurd door en rapporteert aan het afdelingshoofd.

Enkele concrete IT- projecten, waarbij we jouw ondersteuning nodig hebben in zowel de ontwikkelingsfase als daarna voor het beheer, de uitbreiding en de gebruikersondersteuning, zijn:

- De opvolging van extern ontwikkelde nieuwe dossieropvolgingssystemen met e-loket
- De ontwikkeling en onderhoud van een nieuw intranet op SharePoint
- De ontwikkeling van een schoolgebouwenregister
- Koppelingen met andere databanken van de Vlaamse overheid

Een greep uit jouw takenpakket:

- Opbouwen van IT-expertise over de interne processen
- Projecten voorbereiden, uitwerken, voorstellen, leiden, opvolgen en ondersteunen
- Inzicht krijgen in de gebruikers- en de rapporteringsnoden en welke invloed die hebben op het datamodel
- Samenwerken en overleggen met internen, andere Vlaamse entiteiten en externen
- Het schrijven van nota’s en plannen over de voortgang van projecten
- Toelichtingen geven over projecten aan het management en aan collega’s
- Draagvlak creëren voor vernieuwingen en gebruikers ondersteunen
- Evoluties op het gebied van IT opvolgen en verbetersuggesties formuleren
- Tableau dashboards maken en anderen ondersteunen bij de opmaak van deze dashboards
- Analyseren, evalueren en bijsturen van nieuwe implementaties
- Je wordt niet geacht zelf te programmeren, we hebben geen in huis ontwikkelde toepassingen.
- Contacten met externe softwareleveranciers onderhouden

We zoeken iemand die graag samen de hand aan de ploeg slaat maar ook het bredere plaatje mee in het oog houdt. Ben je op zoek naar een goeie werk-privé balans en werk je graag in een organisatie op mensenmaat met een groot maatschappelijk belang?  Lees hieronder dan meer over het profiel dat we zoeken en de selectieprocedure

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum:

Heb je een masterdiploma (of een getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02. )

EN

Aantoonbare IT-ervaring

Wat ken je

Technisch
Je hebt kennis van informaticatechnologie
Je hebt kennis van O365, inclusief SharePoint, PowerApps
Je hebt ervaring met procesanalyse
Je bent vertrouwd met informatiearchitectuur en databeheer
Je hebt kennis van Tableau

Nice-to have
Je bent vertrouwd met Vlaanderen Radicaal Digitaal
Je kan je snel inwerken in de toegepaste software binnen de organisatie
Je hebt kennis (of bent bereid je op korte tijd in te werken) van de werking van de organisatie en de Vlaamse overheid

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een dynamische en flexibele werkomgeving in een organisatie op KMO-schaal
 • Ruime opleiding- en ontplooiingskansen.
 • Een opportuniteit om een bijdrage te leveren aan kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen
 • Een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever.
 • Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer.
 • Gratis aansluiting bij de hospitalisatieverzekering. Ook gezinsleden kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Een tussenkomst in jouw internetabonnement.
 • Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord (Consciencegebouw). Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas die aangeboden wordt via de Sociale Dienst van de Vlaamse Overheid.
 • 35 dagen vakantie per jaar
 • Glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken (3-4 dagen per week).
 • Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je loon wordt berekend op basis van de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur rang A1, salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).
 • Je aanvangssalaris is minimaal 3334,06 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen (zoals vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend en meegeteld worden als anciënniteit.
 • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.

De werkplek

Adres

Koning Albert II Laan 15, Brussel 1210 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Laure Stroo

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: