De functie in het kort

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt aan het opschonen van het papieren archief. Ben je op zoek naar een tijdelijke job die fysieke met administratieve taken afwisselt en gemakkelijk bereikbaar is met de trein? Dan is dit een job voor jou.

Je takenpakket omvat:

• Je brengt orde in bepaalde deelarchieven na een inhoudelijke analyse, zodat dit archief daarna verwerkt kan worden..

• Je koppelt dossiers en documenten aan de juiste beheersregels binnen het departement.

• Je schoont dossiers (verwijderen van plastic, metaal, kaften, …).

• Je plooit archiefdozen en steekt daarin de dossiers die bestemd zijn voor overdracht naar het centrale archiefdepot van de Vlaamse overheid. Daarnaast inventariseer je de dossiers in een overdrachtslijst (Excel). • Je labelt over te dragen archiefdozen en plaatst deze op paletten.

• Je regelt het transport naar het archiefdepot.

• Je werpt te vernietigen dossiers na registratie in daarvoor bestemde containers.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 (opent in nieuw venster).

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric (opent in nieuw venster) Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor ( www.selor.be (opent in nieuw venster)).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de

selectieverantwoordelijke Ben Geenens, ben.geenens@cjsm.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Wat bieden we?

AANBOD

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot en met 31/12/2020.
  • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
  • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris aan een tewerkstellingspercentage van 100% is minimaal 2.028 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ben Geenens

    Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

    Volg werken voor Vlaanderen op: