De functie in het kort

Personen met een handicap staan centraal voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. We zetten volop in op hun autonomie en levenskwaliteit.

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) ging de sector voor personen met een handicap door grote veranderingen. Persoonsvolgende financiering gaat uit van een vraaggestuurde zorg en ondersteuning: de cliënten van het VAPH krijgen een eigen, persoonsvolgend budget op maat van hun vraag naar ondersteuning en kunnen zelf bepalen hoe ze die ondersteuning organiseren.

Het VAPH biedt naast het persoonsvolgend budget ook tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en zet in op rechtstreeks toegankelijke hulp, laagdrempelige handicapspecifieke begeleiding, dagopvang en verblijf.

Wil jij binnen het VAPH meebouwen aan de dienstverlening voor personen met een handicap? Hou je ervan om een job te hebben in een uitdagende werkomgeving in volle verandering? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je duikt in een materie met een groot maatschappelijk belang die steeds verder evolueert, het beleid rond personen met een handicap in Vlaanderen. Je neemt als arts bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap een 2e lijnsfunctie op in de dienstverlening naar personen met een handicap.

Je hebt een belangrijke rol in de beoordeling van het voortraject van toeleiding en bij hulpmiddelen:

Je analyseert en verwerkt binnenkomende aanvragen van personen met een handicap i.v.m. erkenningen, subsidies e.d. om over deze aanvragen een (voorstel van) beslissing te formuleren op basis van het geldende beleid. Je behandelt de aanvragen op inhoudelijk medisch vlak, zelfstandig of samen met je collega’s van het interdisciplinair team(IDT) van de provincie (= psycholoog/pedagoog, maatschappelijk assistent, arts). Je staat je collega’s van het IDT bij met advies over de medische componenten in een dossier. (+- 80% van de functie) Daarnaast heb je een rol in het opleiden en coachen van externe partners die mee instaan voor de toelevering van aanvragen aan het VAPH. (+-10% van de functie). Als arts geef je vanuit de praktijk samen met je collega-artsen mee input rond het beleid van personen met een handicap (+-10% van de functie).

Er zijn 5 provinciale kantoren in Vlaanderen van waaruit artsen werken (Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt).

De artsen stemmen onderling frequent af aangaande dossieraanpak en visie via overlegmomenten/intervisie.

Momenteel zijn wij op zoek naar 1 arts. Je stapt in in het IDT van 1 van de 5 provinciale kantoren naar keuze.

Wie zoeken we?

Je beschikt over een diploma arts . Het behaald hebben van de licentie gehandicaptenzorg of de master handicapstudies is een pluspunt.

Een gezonde dosis inlevingsvermogen typeert jou.

- Je bent bereid je in te werken in de geldende reglementering, in de algemene werking van de gehandicaptensector, de vergunde zorgaanbieders voor personen met een handicap en de specifieke materiële hulpmiddelen die voor personen met een handicap bestaan.

- Je hebt een grondige wetenschappelijke en interdisciplinaire kijk op handicap (procesgericht en contextueel ) en inzake het ondersteuningsaanbod van het VAPH, in het bijzonder wat betreft Zorg in natura en het persoonsvolgend budget.

- Kennis van de verschillende methodieken van inschaling/ beoordeling van handicap strekt tot aanbeveling.

- Kennis mbt lichamelijke/geestelijke aandoeningen die aan de basis liggen van handicap. De medische beoordeling kunnen maken van het (on)behandelbare en langdurige/progressieve karakter van een aandoening.

- Goed overweg kunnen met de gangbare computertoepassingen en bereid zijn zich verder te willen inwerken in de eigen VAPH-applicaties.

Wat bieden we?

 • Je treedt in dienst als contractueel personeelslid ( contract van onbepaalde duur) in de graad van Arts (rang A1) met bijbehorende salarisschaal A121 en je ontvangt een arbeidsmarkttoelage. Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden verloond.Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar ( bij voltijdse functie) , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Geldig solliciteren kan via de website van www.werkenvoorvlaanderen.be 

Op onderstaande link kan je op de solliciteren via de knop ' solliciteer nu'

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/arts-lid-van-interdisciplinair-team-66306a

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Karolien Corten

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

  Volg werken voor Vlaanderen op: