De functie in het kort

Wil jij als arts-epidemioloog de Vlaamse beleidsmakers adviseren bij het verder uitbouwen van het Vlaamse gezondheidsbeleid? Kan je vlot complexe materie omzetten naar een begrijpbare tekst of artikel? Haal je voldoening uit het interpreteren van gezondheidsdata en het leggen van verbanden? Dan is deze job iets voor jou!

Als arts-epidemioloog voer je analyses uit op gezondheidsdata, trek je conclusies en formuleer je aanbevelingen naar de beleidsmakers toe. Je voert wetenschappelijk onderzoek en schrijft artikels over je resultaten. Je ondersteunt het coderingsteam (doodsoorzaken) dat mee instaat voor de statistische analyses van de beschikbare sterftedata. Je gaat proactief aan de slag met de data en bepaalt onderzoeksvragen, zoekt naar verbanden, trends, correlaties, patronen, mogelijke causaliteit, ..Een ongewone doodsoorzaak in een bepaalde regio blijft onder jouw toezicht bijgevolg niet onopgemerkt. Je focust niet enkel op geboortecijfers, sterftecijfers, ziekenhuisgegevens, kankerregistratiegegevens en diagnoses uit de eerste lijn, maar betrekt in je analyses ook andere parameters zoals socio-economische variabelen en omgevingsvariabelen, …

In deze job krijg je geregeld ook vragen van
 het parlement en het kabinet. Je weet deze vragen te beantwoorden via een concrete statistische aanpak die je vervolgens vertaalt in een wetenschappelijk onderbouwde en begrijpbare conclusie waarmee de beleidsmakers aan de slag kunnen.

Ten slotte help je 
het Agentschap Zorg en Gezondheid om beter voorbereid te zijn op pandemieën zoals Covid-19 en vertegenwoordig je de Vlaamse Overheid naar de buitenwereld toe. Je bent de woordvoerder als het gaat over doodsoorzakenstatistieken en andere gezondheidscijfers in zowel nationale als internationale overlegmomenten en staat sterk in je schoenen. Je vertrouwt op je kennis en kunde en weet dit naar anderen toe over te brengen.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘download documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure. 

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een masterdiploma in de geneeskunde (beroepstitel arts) of een diploma in de genees- heel- en verloskunde of diploma van arts. 

  EN

 

 1. Je hebt ervaring in de epidemiologie of je beschikt over een bijkomend masterdiploma (of doctoraat) in de epidemiologie. Je kunt ook deelnemen als je dit academiejaar afstudeert in de epidemiologie.

  EN

 1. Je hebt het recht het beroep van arts uit te oefenen in een land van de Europese Economische Ruimte.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@vlaanderen.be en 0491 92 86 06). 

Wat bieden we?

 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van arts (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A121 (bij 0 jaar anciënniteit). Aan een arts wordt een arbeidsmarkttoelage toegekend van 4.650 euro (100%) op jaarbasis.

 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.

 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar.

 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Sidji Serryn

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: