Je functie in het kort

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid voorbereidt en uitvoert. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen.

Uw functie

Als auditor staat u in voor de naleving van reglementeringen en normen inzake de uitvoering van bodemonderzoeken. U rapporteert hier ook over zodat gepaste acties ondernomen kunnen worden of u neemt zelf gepaste actie.

Uw takenpakket bestaat uit:

 • U houdt toezicht op de kwaliteitsvolle werking van de bodemsaneringsdeskundigen.
 • U houdt toezicht op de planning en uitvoering van de technische audits.
 • U vergezelt een senior auditor om zo de kneepjes van het vak te leren. Op termijn kunt u zelfstandig technische audits uitvoeren voor de onderdelen ‘oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken’ en ‘technische verslagen’.
 • U kunt uw bevindingen vanuit de audits toetsen aan de geldende standaardprocedures.
 • Met uw opgebouwde expertise - en rekening houdend met trends – kunt u een bijdrage leveren om wetgeving, richtlijnen, procedures en normen aan te passen en te optimaliseren.
 • U draagt bij tot het bijsturen van bodemsaneringsdeskundigen n.a.v. niet-conforme uitvoeringen.
 • U voorziet doelgroepgerichte communicatie en onderhoudt contacten met de bodemsaneringsdeskundigen.
 • U creëert draagvlak voor de verdere ontwikkeling van het integrale kwaliteitszorgsysteem.

Uw profiel

 • U kunt zelfstandig werken en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • U bent stressbestendig.
 • U kunt zich makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 • U bent een teamplayer.
 • U staat sterk in uw schoenen, brengt uw standpunten goed over en durft beslissingen nemen. U reageert niet zomaar afkeurend of bekritiserend.
 • U bent in staat u aan te passen aan verschillende situaties en gesprekspartners en u heeft inzicht in menselijke relaties.
 • U beschikt over een goeie dosis stressbestendigheid en weet als geen ander prioriteiten te stellen.
 • U bent in staat zich te verplaatsen naar de klanten.
 • U bezit een stevige dosis integriteit en diplomatie.
 • U werkt met oog voor detail en draagt consequent werken hoog in het vaandel.
 • Na een audit kunt u de resultaten op een gestructureerde en diplomatische manier rapporteren en de eventueel gevoelige punten blootleggen.

Wie ben jij?

 • U heeft kennis van de wetgeving voor uitvoering van bodemonderzoeken en technische verslagen of u bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven.
 • U beschikt bij voorkeur over een diploma in de milieu- of chemie- sector.
 • Een eerste ervaring met audits en kwaliteitssystemen is een plus, maar geen vereiste. Interesse in audits is een must.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Jouw voordelen

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (B111, geen ervaring) 2.779,86 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. U kunt uw salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Je werkplek

Adres

Stationsstraat 110, MECHELEN

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet- geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende ronde. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 26. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 27 en/of 28 en/of 29. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist -na advies- wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden dan uitgenodigd voor een nieuw functie-specifiek gesprek.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Sollicteren

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 25 juni 2023. Daarvoor vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

 • Over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure: Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).
 • Over de OVAM: www.ovam.vlaanderen.be.
 • Hier vindt u de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Fatna El Khanf

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: